Komora pre riešenie sporov
Členovia
Jaroslav Čollák
Marcel Dolobáč
Ladislav Jakubec
Marek Majtán
Tajomníci