Komisia pre štadióny a ihriská
Tajomníci
Rozhodnutia
SFZ-KSI-2016/2017-0001KŠI - úhrada správneho poplatku za opakované kontroly