Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2020/2021-0355
U 355 – DK oznamuje všetkým účastníkom republikových súťaží riadených SFZ (s výnimkou Fortuna ligy), že z dôvodu prerušenia všetkých súťaží II. ligy, mládeže, žien a dievčat riadených SFZ a ich odloženia na neurčito zo dňa 12.10.2020 a na základe Opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 15.10.2020 sa všetky disciplinárne sankcie prerušujú podľa čl. 17/8 a čl. 34/7 DP až do rozhodnutia o ich uvoľnení.
U 355 – DK oznamuje všetkým účastníkom republikových súťaží riadených SFZ (s výnimkou Fortuna ligy), že z dôvodu prerušenia všetkých súťaží II. ligy, mládeže, žien a dievčat riadených SFZ a ich odloženia na neurčito zo dňa 12.10.2020 a na základe Opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 15.10.2020 sa všetky disciplinárne sankcie prerušujú podľa čl. 17/8 a čl. 34/7 DP až do rozhodnutia o ich uvoľnení.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2020/2021-0355
Dátum zaevidovania: 16.10.2020 15:17
Stav: Nové