Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2020/2021-0353
U 353 – Pavol Gostič (T) / 1024970 / SDM Domino, II. LSD – U19 / – DK berie na vedomie odvolanie voči U 304 (doručené elektronickou formou dňa 14.10.2020) a rozhodla, že odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP predkladá vec Odvolacej komisii SFZ.
U 353 – Pavol Gostič (T) / 1024970 / SDM Domino, II. LSD – U19 / – DK berie na vedomie odvolanie voči U 304 (doručené elektronickou formou dňa 14.10.2020) a rozhodla, že odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP predkladá vec Odvolacej komisii SFZ.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2020/2021-0353
Klub: SDM Domino
Dátum zaevidovania: 16.10.2020 15:16
Stav: Nové