Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2020/2021-0254
U 254 – Joao Francisco Favaro Amaral / 1422012 / - senát DK berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej SFZ-DK-2019/2020-0578 (U 578) a rozhodla, že žiadosť zamieta.
U 254 – Joao Francisco Favaro Amaral / 1422012 / - senát DK berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej SFZ-DK-2019/2020-0578 (U 578) a rozhodla, že žiadosť zamieta.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2020/2021-0254
Dátum zaevidovania: 18.09.2020 13:29
Stav: Nové