Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2020/2021-0251
U 251 – MFK Skalica / II. liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 225 a rozhodla, že za HNS funkcionára (vulgárna kritika R a hrubé urážky AR1 v útrobách štadióna) po stretnutí 6. kola II. ligy medzi MFK Skalica – FK Železiarne Podbrezová podľa čl. 48/1c DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 300 € podľa čl. 48/2b,4 a čl. 12/6,10 DP.
U 251 – MFK Skalica / II. liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 225 a rozhodla, že za HNS funkcionára (vulgárna kritika R a hrubé urážky AR1 v útrobách štadióna) po stretnutí 6. kola II. ligy medzi MFK Skalica – FK Železiarne Podbrezová podľa čl. 48/1c DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 300 € podľa čl. 48/2b,4 a čl. 12/6,10 DP.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2020/2021-0251
Klub: MFK Skalica
Dátum zaevidovania: 18.09.2020 13:27
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Poplatok za prerokovanie 25 EUR 18.09.2020 13:27
POKUTY