Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2020/2021-0250
U 250 – OŠK Pavlovce nad Uhom / Slovnaft Cup / - DK na základe Správy delegáta stretnutia a podnetu hlavného rozhodcu stretnutia doručeného prostredníctvom ISSF (ID 127754) dňa 17.09.2020 rozhodla, že za nedostatočnú US (neprijatie opatrenia na zabránenie nešportového správania diváka) počas stretnutia 3. kola Slovnaft Cup-u medzi OŠK Pavlovce nad Uhom – MŠK Tesla Stropkov podľa čl. 57/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 200 € podľa čl. 57/2 a čl. 12/6 DP.
U 250 – OŠK Pavlovce nad Uhom / Slovnaft Cup / - DK na základe Správy delegáta stretnutia a podnetu hlavného rozhodcu stretnutia doručeného prostredníctvom ISSF (ID 127754) dňa 17.09.2020 rozhodla, že za nedostatočnú US (neprijatie opatrenia na zabránenie nešportového správania diváka) počas stretnutia 3. kola Slovnaft Cup-u medzi OŠK Pavlovce nad Uhom – MŠK Tesla Stropkov podľa čl. 57/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 200 € podľa čl. 57/2 a čl. 12/6 DP.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2020/2021-0250
Klub: OŠK Pavlovce nad Uhom
Dátum zaevidovania: 18.09.2020 13:26
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Poplatok za prerokovanie 25 EUR 18.09.2020 13:27
POKUTY