Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2020/2021-0240
U 240 – Jakub Zábojník / 1287193 / FC Nitra, I. LSD – U19 / - od 13.09.2020.
U 240 – Jakub Zábojník / 1287193 / FC Nitra, I. LSD – U19 / - od 13.09.2020.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2020/2021-0240
Klub: FC Nitra
Dátum zaevidovania: 18.09.2020 13:14
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Jakub Zábojník Poplatok za prerokovanie 10 EUR 18.09.2020 13:14