Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2020/2021-0237
U 237 – Karolína Bednárová / 1243205 / ŠK 2011, II. liga Ženy / - vylúčenie za HNS – hrubé urážky R podľa čl. 48/1c DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne podľa čl. 48/2b DP, od 14.09.2020.
U 237 – Karolína Bednárová / 1243205 / ŠK 2011, II. liga Ženy / - vylúčenie za HNS – hrubé urážky R podľa čl. 48/1c DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne podľa čl. 48/2b DP, od 14.09.2020.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2020/2021-0237
Klub: ŠK 2011
Dátum zaevidovania: 18.09.2020 13:10
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Karolína Bednárová Poplatok za prerokovanie 5 EUR 18.09.2020 13:11