Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2020/2021-0236
U 236 – Lubomír Talda / 1370446 / MŠK Púchov, I. LSŽ – U15 / - vylúčenie za HNS – hrubá verbálna urážka divákov s použitím vulgarizmov podľa čl. 47/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl. 47/2b DP, od 13.09.2020.
U 236 – Lubomír Talda / 1370446 / MŠK Púchov, I. LSŽ – U15 / - vylúčenie za HNS – hrubá verbálna urážka divákov s použitím vulgarizmov podľa čl. 47/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl. 47/2b DP, od 13.09.2020.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2020/2021-0236
Klub: MŠK Púchov
Dátum zaevidovania: 18.09.2020 13:08
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Lubomír Talda Poplatok z prerokovanie 5 EUR 18.09.2020 13:09