Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2020/2021-0235
U 235 – Ikechukwu Ezeagu / 1412058 / OŠK Pavlovce nad Uhom, Slovnaft Cup / - vylúčenie za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti držaním súpera podľa čl. 46/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 46/2 DP, od 17.09.2020. DS si vykoná v najbližšom stretnutí IV. liga Juh dospelí VsFZ podľa čl. 37/10 DP.
U 235 – Ikechukwu Ezeagu / 1412058 / OŠK Pavlovce nad Uhom, Slovnaft Cup / - vylúčenie za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti držaním súpera podľa čl. 46/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 46/2 DP, od 17.09.2020. DS si vykoná v najbližšom stretnutí IV. liga Juh dospelí VsFZ podľa čl. 37/10 DP.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2020/2021-0235
Klub: OŠK Pavlovce nad Uhom
Dátum zaevidovania: 18.09.2020 13:07
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Ikechukwu Ezeagu Poplatok za prerokovanie 25 EUR 18.09.2020 13:08