Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2020/2021-0233
U 233 – Timotej Benka / 1290945 / FK Gerlachov, Slovnaft Cup / - vylúčenie za HNS – udretie súpera nadmernou silou mimo súboja o loptu podľa čl. 49/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl. 49/2b DP, od 17.09.2020.
U 233 – Timotej Benka / 1290945 / FK Gerlachov, Slovnaft Cup / - vylúčenie za HNS – udretie súpera nadmernou silou mimo súboja o loptu podľa čl. 49/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl. 49/2b DP, od 17.09.2020.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2020/2021-0233
Klub: FK Gerlachov
Dátum zaevidovania: 18.09.2020 12:59
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Timotej Benka Poplatok za prerokovanie 25 EUR 18.09.2020 13:00