Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2020/2021-0230
U 230 – Laura Chelsy Zaťková / 1399513 / AS Trenčín, I. LŽ – WU15 / - vylúčenie za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti súpera podľa čl. 46/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 46/2 DP, od 11.09.2020.
U 230 – Laura Chelsy Zaťková / 1399513 / AS Trenčín, I. LŽ – WU15 / - vylúčenie za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti súpera podľa čl. 46/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 46/2 DP, od 11.09.2020.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2020/2021-0230
Klub: AS Trenčín
Dátum zaevidovania: 11.09.2020 13:16
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Laura Chelsy Zaťková Poplatok za prerokovanie 5 EUR 11.09.2020 13:16