Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2020/2021-0228
U 228 – FC Petržalka / II. LSD – U19 / – DK na základe podnetu odbornej komisie ŠTK SFZ rozhodla, že za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 5. kola II. LSD – U19 podľa čl. 64/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 50 € podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP v spojení s čl. 28/e RS.
U 228 – FC Petržalka / II. LSD – U19 / – DK na základe podnetu odbornej komisie ŠTK SFZ rozhodla, že za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 5. kola II. LSD – U19 podľa čl. 64/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 50 € podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP v spojení s čl. 28/e RS.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2020/2021-0228
Klub: FC Petržalka
Dátum zaevidovania: 11.09.2020 13:15
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Poplatok za prerokovanie 10 EUR 11.09.2020 13:15
POKUTY