Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2020/2021-0226
U 226 – MFK Dukla Banská Bystrica / II. liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky a hrubé urážky) počas stretnutia 6. kola II. ligy medzi MFK Dukla Banská Bystrica – MŠK Žilina „B“ podľa čl. 58/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 250 € podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.
U 226 – MFK Dukla Banská Bystrica / II. liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky a hrubé urážky) počas stretnutia 6. kola II. ligy medzi MFK Dukla Banská Bystrica – MŠK Žilina „B“ podľa čl. 58/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 250 € podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2020/2021-0226
Klub: MFK Dukla Banská Bystrica
Dátum zaevidovania: 11.09.2020 13:14
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Poplatok za prerokovanie 25 EUR 11.09.2020 13:14
POKUTY