Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2020/2021-0225
U 225 – MFK Skalica / II. liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS funkcionára (vulgárna kritika R a hrubé urážky AR1 v útrobách štadióna) po stretnutí 6. kola II. ligy medzi MFK Skalica – FK Železiarne Podbrezová podľa čl. 71/1,3a,b DP, do 15.09.2020. DK zároveň žiada klub o presnú identifikáciu osoby funkcionára.
U 225 – MFK Skalica / II. liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS funkcionára (vulgárna kritika R a hrubé urážky AR1 v útrobách štadióna) po stretnutí 6. kola II. ligy medzi MFK Skalica – FK Železiarne Podbrezová podľa čl. 71/1,3a,b DP, do 15.09.2020. DK zároveň žiada klub o presnú identifikáciu osoby funkcionára.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2020/2021-0225
Klub: MFK Skalica
Dátum zaevidovania: 11.09.2020 13:14
Stav: Nové