Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2020/2021-0217
U 217 – Martina Zboranová / 1275943 / MŠK Považská Bystrica, II. liga Ženy / - vylúčenie za HNS – verbálny nesúhlas s rozhodnutím R podľa čl. 48/1c DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne podľa čl. 48/2b DP, od 06.09.2020.
U 217 – Martina Zboranová / 1275943 / MŠK Považská Bystrica, II. liga Ženy / - vylúčenie za HNS – verbálny nesúhlas s rozhodnutím R podľa čl. 48/1c DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne podľa čl. 48/2b DP, od 06.09.2020.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2020/2021-0217
Klub: MŠK Považská Bystrica
Dátum zaevidovania: 11.09.2020 13:02
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Martina Zboranová Poplatok za prerokovanie 5 EUR 11.09.2020 13:03