Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2020/2021-0214
U 214 – Adam Zbudila / 1306086 / FK Inter Bratislava, II. LSD – U19 / - vylúčenie za HNS – udretie súpera v prerušenej hre podľa čl. 49/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl. 49/2b DP, od 06.09.2020.
U 214 – Adam Zbudila / 1306086 / FK Inter Bratislava, II. LSD – U19 / - vylúčenie za HNS – udretie súpera v prerušenej hre podľa čl. 49/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl. 49/2b DP, od 06.09.2020.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2020/2021-0214
Klub: FK Inter Bratislava
Dátum zaevidovania: 11.09.2020 12:59
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Adam Zbudila Poplatok za prerokovanie 10 EUR 11.09.2020 12:59