Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2020/2021-0213
U 213 – Boris Druga / 1295076 / KFC Komárno, II. LSD – U19 / - vylúčenie za HNS – udretie súpera v prerušenej hre podľa čl. 49/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl. 49/2b DP, od 06.09.2020.
U 213 – Boris Druga / 1295076 / KFC Komárno, II. LSD – U19 / - vylúčenie za HNS – udretie súpera v prerušenej hre podľa čl. 49/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl. 49/2b DP, od 06.09.2020.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2020/2021-0213
Klub: KFC Komárno
Dátum zaevidovania: 11.09.2020 12:48
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Boris Druga Poplatok za prerokovanie 10 EUR 11.09.2020 12:57