Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2020/2021-0211
U 211 – DK na základe podnetu člena SFZ Peter Lukášek / 1414411 / (doručeného dňa 14.07.2020) a stanoviska Legislatívno-právneho oddelenia SFZ (doručeného dňa 23.07.2020) vo veci U 798 rozhodla, že disciplinárne konanie podľa čl. 78/5c DP zastavuje.
U 211 – DK na základe podnetu člena SFZ Peter Lukášek / 1414411 / (doručeného dňa 14.07.2020) a stanoviska Legislatívno-právneho oddelenia SFZ (doručeného dňa 23.07.2020) vo veci U 798 rozhodla, že disciplinárne konanie podľa čl. 78/5c DP zastavuje.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2020/2021-0211
Dátum zaevidovania: 04.09.2020 12:56
Stav: Nové