Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2020/2021-0210
U 210 – FC Petržalka / I. liga Ženy / – DK na základe podnetu odbornej komisie ŠTK SFZ rozhodla, že za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 2. kola I. liga Ženy podľa čl. 64/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 50 € podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP v spojení s čl. 28/e RS.
U 210 – FC Petržalka / I. liga Ženy / – DK na základe podnetu odbornej komisie ŠTK SFZ rozhodla, že za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 2. kola I. liga Ženy podľa čl. 64/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 50 € podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP v spojení s čl. 28/e RS.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2020/2021-0210
Klub: FC Petržalka
Dátum zaevidovania: 04.09.2020 12:56
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Poplatok za prerokovanie 10 EUR 04.09.2020 12:56
POKUTY