Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2020/2021-0208
U 208 – KFC Komárno / II. LSD – U19 / – DK na základe podnetu odbornej komisie ŠTK SFZ rozhodla, že za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 4. kola II. LSD – U19 podľa čl. 64/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 50 € podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP v spojení s čl. 28/e RS.
U 208 – KFC Komárno / II. LSD – U19 / – DK na základe podnetu odbornej komisie ŠTK SFZ rozhodla, že za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 4. kola II. LSD – U19 podľa čl. 64/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 50 € podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP v spojení s čl. 28/e RS.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2020/2021-0208
Klub: KFC Komárno
Dátum zaevidovania: 04.09.2020 12:54
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Poplatok za prerokovanie 10 EUR 04.09.2020 12:55
POKUTY