Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2020/2021-0206
U 206 – TJ Čierna Voda - DK berie na vedomie podnet klubu doručený prostredníctvom ISSF (ID 126670) dňa 30.08.2020 a odstupuje vec príslušnej disciplinárnej komisii ObFZ Galanta podľa čl. 71/5e DP.
U 206 – TJ Čierna Voda - DK berie na vedomie podnet klubu doručený prostredníctvom ISSF (ID 126670) dňa 30.08.2020 a odstupuje vec príslušnej disciplinárnej komisii ObFZ Galanta podľa čl. 71/5e DP.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2020/2021-0206
Klub: TJ Čierna Voda
Dátum zaevidovania: 04.09.2020 12:53
Stav: Nové