Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2020/2021-0205
U 205 – FC Nitra / Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 181 a rozhodla, že za porušenie povinnosti vyplývajúceho z predpisu SFZ alebo člena SFZ (nezabezpečenie vykonania lekárskej prehliadky u piatich hráčov klubu) podľa čl. 64/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 1000 € podľa čl. 64/5 a čl. 12/6 DP s poukazom na čl. 9 RS ÚLK v spojení s čl. 41/3 SP.
U 205 – FC Nitra / Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 181 a rozhodla, že za porušenie povinnosti vyplývajúceho z predpisu SFZ alebo člena SFZ (nezabezpečenie vykonania lekárskej prehliadky u piatich hráčov klubu) podľa čl. 64/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 1000 € podľa čl. 64/5 a čl. 12/6 DP s poukazom na čl. 9 RS ÚLK v spojení s čl. 41/3 SP.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2020/2021-0205
Klub: FC Nitra
Dátum zaevidovania: 04.09.2020 12:52
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Poplatok za prerokovanie 25 EUR 04.09.2020 12:53
POKUTY