Pondelok, 18. októbra, 2021Meniny má Lukáš

Disciplinárna komisia

Späť na detail komisie

Rozhodnutie č. SFZ-DK-2021/2022-0292

U 292 – DK berie na vedomie podanie navrhovateľa Erik Streňo v zast. Monika Hubocká zo dňa 06.10.2021 a zároveň vyzýva navrhovateľa na doplnenie predmetného podania o rozhodnutie s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti, rozhodnutie sp.zn. KS/4/2020 (prvostupňové) s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti a plnomocenstvo na zastupovanie, do 12.10.2021.

U 292 – DK berie na vedomie podanie navrhovateľa Erik Streňo v zast. Monika Hubocká zo dňa 06.10.2021 a zároveň vyzýva navrhovateľa na doplnenie predmetného podania o rozhodnutie s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti, rozhodnutie sp.zn. KS/4/2020 (prvostupňové) s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti a plnomocenstvo na zastupovanie, do 12.10.2021.

Rozhodnutie:SFZ-DK-2021/2022-0292
Dátum zaevidovania:08.10.2021 19:12
Stav:Nové