Disciplinárna komisia
Členovia
František Lunák
Peter Vachan
Marián Vereš
Miroslav Jablonický
Jozef Škríba
Peter Reisz
Róbert Dadykin
Peter Mihál
Peter Potecký
Tajomníci
Rozhodnutia
SFZ-DK-2019/2020-2743U 798 – DK berie na vedomie podnet člena SFZ Peter Lukášek / 1414411 / (doručeného prostredníctvom e-mailu dňa 14.07.2020) a začína disciplinárne konanie vo veci porušenia povinnosti vyplývajúceho z predpisu SFZ podľa čl. 71/1,3g DP. DK zároveň žiada Legislatívno-právne oddelenie SFZ o písomné stanovisko k veci týkajúcej sa podnetu.
SFZ-DK-2019/2020-2742U 797 – Matej Vargic / 1166224 / - Senát DK berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej SFZ-DK-2018/2019-0368 (U 368) a rozhodla, že podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku Disciplinárnej sankcie (12 mesiacov) a určuje skúšobnú dobu do 31.12.2021.
SFZ-DK-2019/2020-2741U 796 – Peter Petrán / 1125099 / - Senát DK berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej SFZ-DK-2018/2019-0369 (U 369) a rozhodla, že podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku Disciplinárnej sankcie (6 mesiacov) a určuje skúšobnú dobu do 30.06.2021.
SFZ-DK-2019/2020-2740U 795 – Peter Lukášek / 1414411 / - DK berie na vedomie odvolanie voči U 719 (doručené prostredníctvom e-mailu dňa 13.07.2020) a rozhodla, že odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP predkladá vec Odvolacej komisii SFZ.
SFZ-DK-2019/2020-2739U 794 – KŠI SFZ - DK berie na vedomie stanovisko odbornej komisie k U 746.
SFZ-DK-2019/2020-2738U 793 – Jozef Chudý / 1134202 / FC Nitra / - DK berie na vedomie stanovisko k U 772 a rozhodla, že za HNS zástupcu organizátora domácich (kritika R) po stretnutí 4. kola Fortuna ligy – Nadstavbová časť o udržanie sa medzi FC Nitra – FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa podľa čl. 48/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pokarhanie podľa čl. 48/2a a čl. 11 DP.
SFZ-DK-2019/2020-2737U 792 – FC Nitra / Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 771 a rozhodla, že za HNS divákov (rasistické prejavy, vulgárne pokriky, hrubé urážky, vhodenie plastových pohárov s pivom na HP a vniknutie fanúšika domácich na HP po stretnutí) a nedostatočnú US (umožnenie vstupu fanúšika domácich na HP a nedostatočné bezpečnostné opatrenia po ukončení stretnutia pred vstupom do budovy štadióna) počas stretnutia 4. kola Fortuna ligy – Nadstavbová časť o udržanie sa medzi FC Nitra – FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa podľa čl. 57/1a,c a čl. 58/2a,d,f,g DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 3000 € podľa čl. 58/3, čl. 36/2a a čl. 12/6 DP a zároveň ukladá disciplinárnu sankciu odohratie najbližšieho domáceho stretnutia bez divákov v sektore C na 1 s. s. podľa čl. 26/2,4 DP, od 16.07.2020.
SFZ-DK-2019/2020-2736U 791 – MFK Ružomberok / Slovnaft Cup / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 768 a rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky, hrubé urážky SFZ a použitie pyrotechniky) počas stretnutia finále Slovnaft Cup-u medzi ŠK Slovan Bratislava futbal – MFK Ružomberok podľa čl. 58/1a,b DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 500 € podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.
SFZ-DK-2019/2020-2735U 790 – ŠK Slovan Bratislava futbal / Slovnaft Cup / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, priloženej fotodokumentácie a vlastných zistení rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky, hrubé urážky SFZ a trénera hostí) počas stretnutia finále Slovnaft Cup-u medzi ŠK Slovan Bratislava futbal – MFK Ružomberok podľa čl. 58/2a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 500 € podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.
SFZ-DK-2019/2020-2734U 789 – MFK Dukla Banská Bystrica / II. liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky, opakované vniknutie fanúšika domácich na ihrisko a vhodenie plastových pohárov s pivom na HP), nedostatočnú US (umožnenie vstupu fanúšika domácich do ihriska) a porušenie povinností vyplývajúcich z predpisov SFZ počas stretnutia 3. kola II. ligy – Nadstavbová časť o postup do FL medzi MFK Dukla Banská Bystrica – MFK Skalica podľa čl. 57/1a,b,c, čl. 58/2a,d,f a čl. 64/1b DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 2000 € podľa čl. 58/3, 64/5 a čl. 12/6 DP. DK zároveň ukladá klubu predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze vstupu fyzickým osobám Leoš Turčan, Andrej Šimko, Dávid Jokuš a Jaroslav Mikloško do areálu štadióna na domáce stretnutia MFK Dukla Banská Bystrica podľa čl. 43/2g DP, do 30.06.2021.
SFZ-DK-2019/2020-2733U 788 – MFK Dukla Banská Bystrica / II. liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí rozhodla, že za HNS divákov (poškodenie oplotenia ohraničujúceho sektor hostí a výtržnosti divákov hostí) počas stretnutia 5. kola II. ligy – Nadstavbová časť o postup do Fortuna ligy medzi FK Dubnica nad Váhom – MFK Dukla Banská Bystrica podľa čl. 58/1c DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 500 € podľa čl. 58/3, čl. 36/2a a čl. 12/6 DP. DK zároveň žiada klub o poskytnutie informácie o spôsobe vysporiadania náhrady škody na majetku.
SFZ-DK-2019/2020-2732U 787 – FC Spartak Trnava / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, priloženej fotodokumentácie a vlastných zistení rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky a hrubé urážky) počas stretnutia 5. kola Fortuna ligy – Nadstavbová časť o titul medzi ŠK Slovan Bratislava futbal – FC Spartak Trnava podľa čl. 58/1a,g DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 1500 € podľa čl. 58/3, čl. 36/2a a čl. 12/6 DP.
SFZ-DK-2019/2020-2731U 786 – ŠK Slovan Bratislava futbal / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, priloženej fotodokumentácie a vlastných zistení rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky a hrubé urážky) a vyvesenie provokatívneho transparentu v sektore C počas stretnutia 4. kola Fortuna ligy – Nadstavbová časť o titul medzi ŠK Slovan Bratislava futbal – MFK Zemplín Michalovce a za HNS divákov (vulgárne pokriky, hrubé urážky a použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 5. kola Fortuna ligy – Nadstavbová časť o titul medzi ŠK Slovan Bratislava futbal – FC Spartak Trnava podľa čl. 57/1a,b a čl. 58/2a,b,h DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 3000 € podľa čl. 58/3, čl. 36/2a a čl. 12/6 DP.
SFZ-DK-2019/2020-2730U 785 – FC Spartak Trnava / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky, hrubé urážky a použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechnika) počas stretnutia semifinále Fortuna ligy – Kvalifikačné stretnutie o UEFA Európsku ligu medzi FC Spartak Trnava – AS Trenčín podľa čl. 58/2a,b DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 1500 € podľa čl. 58/3, čl. 36/2a a čl. 12/6 DP.
SFZ-DK-2019/2020-2729U 784 – Michal Faško / 1239654 / FC Nitra, Fortuna liga / - od 15.07.2020. DS si vykoná v najbližšom stretnutí baráže o účasť vo Fortuna lige podľa čl. 37/10 DP.
SFZ-DK-2019/2020-2728U 783 – Filip Twardzik / 1405756 / MFK Ružomberok, Fortuna liga / - od 15.07.2020. DS si vykoná v najbližšom kvalifikačnom stretnutí o UEFA Európsku ligu podľa čl. 37/10 DP.
SFZ-DK-2019/2020-2727U 782 – Alex Sobczyk / 1419813 / FC Spartak Trnava, Fortuna liga / - od 15.07.2020. DS si vykoná v najbližšom kvalifikačnom stretnutí o UEFA Európsku ligu podľa čl. 37/10 DP.
SFZ-DK-2019/2020-2726U 781 – Matej Vaculík / 1287525 / FK Dubnica nad Váhom, II. liga / - od 12.07.2020. DS si vykoná v najbližšom stretnutí baráže o účasť vo Fortuna lige podľa čl. 37/10 DP.
SFZ-DK-2019/2020-2725U 780 – Tidiane Djiby Ba / 1238134 / ŠKF Sereď, Fortuna liga / - od 12.07.2020.
SFZ-DK-2019/2020-2724U 779 – Tomche Grozdanovski / 1415904 / FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble, Fortuna liga / - od 12.07.2020.
SFZ-DK-2019/2020-2723U 778 – DK oznamuje klubom Fortuna ligy a II. ligy, že disciplinárne sankcie - pozastavenie výkonu športu a pozastavenie výkonu funkcie ukladané bez prerokovania v majstrovskej súťaži za napomenutie hráčov (ŽK) sa napriek vyznačeniu v ISSF riadia ustanoveniami čl. 37/5,6 DP s poukazom na čl. 34/14 DP.
SFZ-DK-2019/2020-2722U 777 – Modibo Sidibe / 1422481 / MFK Zemplín Michalovce / - DK berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 749 a rozhodla, že žiadosť zamieta.
SFZ-DK-2019/2020-2721U 776 – Komisia SFZ pre riadenie II. ligy - DK berie na vedomie stanovisko odbornej komisie k U 747.
SFZ-DK-2019/2020-2720U 775 – KŠI SFZ - DK upozorňuje odbornú komisiu na splnenie povinnosti uloženej U 746, do 14.07.2020.
SFZ-DK-2019/2020-2719U 774 – FK DAC 1904 Dunajská Streda / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie rozhodla, že za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) pred stretnutím 4. kola Fortuna ligy – Nadstavbová časť o titul medzi FK DAC 1904 Dunajská Streda – MŠK Žilina podľa čl. 57/1b a čl. 58/2b DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 400 € podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.
SFZ-DK-2019/2020-2718U 773 – Ivan Tobiáš / 1317039 / FK Senica / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu rozhodla, že za HNS zástupcu organizátora domácich (kritika delegovaných osôb) počas stretnutia 4. kola Fortuna ligy – Nadstavbová časť o udržanie sa medzi FK Senica – FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble podľa čl. 48/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – upozornenie podľa čl. 48/2a a čl. 10 DP.
SFZ-DK-2019/2020-2717U 772 – Jozef Chudý / 1134202 / FC Nitra / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS zástupcu organizátora domácich (kritika R) po stretnutí 4. kola Fortuna ligy – Nadstavbová časť o udržanie sa medzi FC Nitra – FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa podľa čl. 71/1,3a,b DP, do 14.07.2020.
SFZ-DK-2019/2020-2716U 771 – FC Nitra / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (rasistické prejavy, vulgárne pokriky, hrubé urážky, vhodenie plastových pohárov s pivom na HP a vniknutie fanúšika domácich na HP po stretnutí), nedostatočnej US (umožnenie vstupu fanúšika domácich na HP a nedostatočné bezpečnostné opatrenia po ukončení stretnutia pred vstupom do budovy štadióna) a transparentu vyvesenému v sektore domácich počas stretnutia 4. kola Fortuna ligy – Nadstavbová časť o udržanie sa medzi FC Nitra – FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa podľa čl. 71/1,3a,b DP, do 14.07.2020. DK zároveň žiada klub o presnú identifikáciu fanúšika domácich.
SFZ-DK-2019/2020-2715U 770 – ŠK Slovan Bratislava futbal / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, priloženej fotodokumentácie a vlastných zistení začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky a hrubé urážky predsedu vlády SR) a transparentu vyvesenému v sektore C počas stretnutia 4. kola Fortuna ligy – Nadstavbová časť o titul medzi ŠK Slovan Bratislava futbal – MFK Zemplín Michalovce podľa čl. 71/1,3a,b,d DP, do 14.07.2020.
SFZ-DK-2019/2020-2714U 769 – FC Spartak Trnava / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie rozhodla, že za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 4. kola Fortuna ligy – Nadstavbová časť o titul medzi FC Spartak Trnava – MFK Ružomberok podľa čl. 57/1b a čl. 58/2b DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 1000 € podľa čl. 58/3, čl. 36/2a a čl. 12/6 DP.
SFZ-DK-2019/2020-2713U 768 – MFK Ružomberok / Slovnaft Cup / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, priloženej fotodokumentácie a vlastných zistení začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky, hrubé urážky SFZ a použitie pyrotechniky) počas stretnutia finále Slovnaft Cup-u medzi ŠK Slovan Bratislava futbal – MFK Ružomberok podľa čl. 71/1,3a,b,d DP, do 14.07.2020.
SFZ-DK-2019/2020-2712U 767 – ŠK Slovan Bratislava futbal / Slovnaft Cup / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, priloženej fotodokumentácie a vlastných zistení začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky, hrubé urážky trénera hostí, SFZ a prezidenta SFZ) počas stretnutia finále Slovnaft Cup-u medzi ŠK Slovan Bratislava futbal – MFK Ružomberok podľa čl. 71/1,3a,b,d DP, do 14.07.2020.
SFZ-DK-2019/2020-2711U 766 – Martin Šulek / 1293222 / AS Trenčín, Fortuna liga / - od 05.07.2020.
SFZ-DK-2019/2020-2710U 765 – Slavomír Pagáč / 1265622 / FK Dubnica nad Váhom, II. liga / - od 05.07.2020.
SFZ-DK-2019/2020-2709U 764 – Patrik Jacko / 1219136 / FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, Fortuna liga / - od 05.07.2020.
SFZ-DK-2019/2020-2708U 763 – Richard Križan / 1291676 / AS Trenčín, Fortuna liga / - od 05.07.2020.
SFZ-DK-2019/2020-2707U 762 – Alieu Fadera / 1430736 / FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, Fortuna liga / - od 05.07.2020.
SFZ-DK-2019/2020-2706U 761 – Ondrej Vrábel / 1287824 / FC Nitra, Fortuna liga / - od 05.07.2020.
SFZ-DK-2019/2020-1729U 760 – FK Inter Bratislava - DK obdržala uznesenie Komory SFZ pre riešenie sporov č. k. KS/40/2019 v právnej veci navrhovateľa Tomáš Šalata v zastúpení Advokátska kancelária SLA s.r.o. proti odporcovi FK Inter Bratislava, a.s., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.06.2020 a vykonateľnosť dňa 08.06.2020. DK začína disciplinárne konanie podľa čl. 71/1,3g DP a ukladá klubu povinnosť v lehote do 14 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia predložiť písomnú podpísanú dohodu o splátkach s navrhovateľom alebo doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti DK pristúpi k uloženiu Disciplinárnej sankcie podľa čl. 64/7 DP.
SFZ-DK-2019/2020-1728U 759 – Peter Mazan / 1196985 / FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa / - DK berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 733 a rozhodla, že žiadosť zamieta.
SFZ-DK-2019/2020-1727U 758 – Anton Perát (AR2) / 1110878 / - DK berie na vedomie stanovisko menovaného k U 732 a rozhodla, že za neuvedenie závažných nedostatkov v oznámení po stretnutí 2. kola Fortuna ligy – Nadstavbová časť o udržanie sa medzi FC Nitra – FK Senica podľa čl. 63/1b DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac podľa čl. 63/2b DP, od 25.06.2020 s prerušením podľa čl. 34/7 DP. DK zároveň ruší účinky predbežného ochranného opatrenia uloženého U 732.
SFZ-DK-2019/2020-1726U 757 – Tomáš Somoláni (AR1) / 1093270 / - DK berie na vedomie stanovisko menovaného k U 731 a rozhodla, že za neuvedenie závažných nedostatkov v oznámení (HNS voči delegovaným osobám v útrobách štadióna) po stretnutí 2. kola Fortuna ligy – Nadstavbová časť o udržanie sa medzi FC Nitra – FK Senica podľa čl. 63/1b DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac podľa čl. 63/2b DP, od 25.06.2020 s prerušením podľa čl. 34/7 DP. DK zároveň ruší účinky predbežného ochranného opatrenia uloženého U 731.
SFZ-DK-2019/2020-1725U 756 – Boris Marhefka (R) / 1310519 / - DK berie na vedomie osobné stanovisko menovaného k U 730 a rozhodla, že za neuvedenie závažných nedostatkov v oznámení (HNS voči delegovaným osobám v útrobách štadióna) po stretnutí 2. kola Fortuna ligy – Nadstavbová časť o udržanie sa medzi FC Nitra – FK Senica podľa čl. 63/1b DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu funkcie na 2 mesiace podľa čl. 63/2b DP, od 25.06.2020 s prerušením podľa čl. 34/7 DP. DK zároveň ruší účinky predbežného ochranného opatrenia uloženého U 730.
SFZ-DK-2019/2020-1724U 755 – Juraj Piroska (AT2) / 1159936 / FK Senica / - DK berie na vedomie stanovisko menovaného k U 729 a rozhodla, že za HNS (hrubé urážky voči delegovaným osobám) po stretnutí 2. kola Fortuna ligy – Nadstavbová časť o udržanie sa medzi FC Nitra – FK Senica podľa čl. 48/1c DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 3 týždne podľa čl. 48/2b a čl. 36/2a DP, od 25.06.2020. DK zároveň ruší účinky predbežného ochranného opatrenia uloženého U 729.
SFZ-DK-2019/2020-1723U 754 – Miroslav Mentel (TB) / 1313083 / FK Senica / - DK berie na vedomie stanovisko menovaného ku kritike delegovaných osôb v útrobách štadióna po stretnutí 2. kola Fortuna ligy – Nadstavbová časť o udržanie sa medzi FC Nitra – FK Senica.
SFZ-DK-2019/2020-1722U 753 – FK Senica / Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 728 a rozhodla, že za HNS funkcionára klubu Oldřicha Dudu (kritika delegovaných osôb) po stretnutí 2. kola Fortuna ligy – Nadstavbová časť o udržanie sa medzi FC Nitra – FK Senica podľa čl. 48/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – upozornenie podľa čl. 48/2a a čl. 10 DP.
SFZ-DK-2019/2020-1721U 752 – FC Nitra / Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 727 a rozhodla, že za nedostatočnú US (nedostatočné zabezpečenie bezpečného odchodu delegovaných osôb v útrobách štadióna) po stretnutí 2. kola Fortuna ligy – Nadstavbová časť o udržanie sa medzi FC Nitra – FK Senica podľa čl. 57/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pokarhanie podľa čl. 57/2 a čl. 11 DP.
SFZ-DK-2019/2020-1720U 751 – Peter Jakuš (T) / 1156211 / FK Dubnica nad Váhom, II. liga / - DK na základe písomného stanoviska KR SFZ rozhodla, že konanie voči menovanému za udelenie ČK v stretnutí 3. kola II. ligy – Nadstavbová časť o postup do FL sa medzi FK Dubnica nad Váhom – FK Poprad zastavuje a zároveň ruší účinky ČK podľa čl. 78/5a DP.
SFZ-DK-2019/2020-1719U 750 – Martin Tóth / 1160607 / FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble, Fortuna liga / - DK na základe písomného stanoviska KR SFZ rozhodla, že konanie voči menovanému za udelenie ČK v stretnutí 3. kola Fortuna ligy – Nadstavbová časť o udržanie sa medzi FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa – FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble zastavuje a zároveň ruší účinky ČK podľa čl. 78/5a DP.
SFZ-DK-2019/2020-1718U 749 – Modibo Sidibe / 1422481 / MFK Zemplín Michalovce, Fortuna liga / - DK na základe stanoviska odbornej komisie KR SFZ a priloženého videozáznamu rozhodla, že za HNS (kopnutie súpera v neprerušenej hre mimo súboja o loptu) počas stretnutia 3. kola Fortuna ligy – Nadstavbová časť o titul medzi MFK Zemplín Michalovce – FC Spartak Trnava podľa čl. 49/1b DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne podľa čl. 49/2b DP, od 02.07.2020.