Disciplinárna komisia
Členovia
František Lunák
Peter Vachan
Marián Vereš
Miroslav Jablonický
Jozef Škríba
Peter Reisz
Róbert Dadykin
Peter Mihál
Peter Potecký
Tajomníci
Rozhodnutia
SFZ-DK-2018/2019-1199U 1199 – DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2018/19 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia v
SFZ-DK-2018/2019-1198U 1198 – DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných športových odborníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa disciplinárne sankcie udelené v súťažnom ročníku 2018/19 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2019/20.
SFZ-DK-2018/2019-1197U 1197 – DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2018/19 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namies
SFZ-DK-2018/2019-1196U 1196 – DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných športových odborníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa disciplinárne sankcie udelené v súťažnom ročníku 2018/19 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2019/20.
SFZ-DK-2018/2019-1195U 1195 – Andrea Bogorová / 1265509 / Spartak Myjava / - DK berie na vedomie žiadosť menovanej o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U 1118) a rozhodla podľa čl. 37/6 DP o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 0 € podľa čl. 12/2 DP
SFZ-DK-2018/2019-1194U 1194 – Jozef Žižlavský / 1373131 / - DK opätovne vyzýva menovaného na splnenie povinnosti U 1172 a U 962. DK zároveň ukladá menovanému podľa čl. 43/1,2a DP predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu (sprostredkovateľskej) činnosti podľ
SFZ-DK-2018/2019-1193U 1193 – Martin Šomský / 1069585 / - DK opätovne vyzýva menovaného na splnenie povinnosti U 1171 a U 962. DK zároveň ukladá menovanému podľa čl. 43/1,2a DP predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu (sprostredkovateľskej) činnosti podľa
SFZ-DK-2018/2019-1192U 1192 – Ladislav Šmárik / 1020053 / - DK berie na vedomie stanovisko menovaného k U 1170 a rozhodla, že za nesplnenie povinnosti v stanovenej lehote podľa čl. 64/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pokarhanie podľa čl. 64/5 DP. DK zároveň berie na vedomi
SFZ-DK-2018/2019-1191U 1191 – Ivan Širilla / 1160158 / - DK opätovne vyzýva menovaného na splnenie povinnosti U 1169 a U 962. DK zároveň ukladá menovanému podľa čl. 43/1,2a DP predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu (sprostredkovateľskej) činnosti podľa č
SFZ-DK-2018/2019-1190U 1190 – Marián Stančík / 1208849 / - DK opätovne vyzýva menovaného na splnenie povinnosti U 1168 a U 962. DK zároveň ukladá menovanému podľa čl. 43/1,2a DP predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu (sprostredkovateľskej) činnosti podľa
SFZ-DK-2018/2019-1189U 1189 – Daniel Smorádek / 1054108 / - DK opätovne vyzýva menovaného na splnenie povinnosti U 1167 a U 962. DK zároveň ukladá menovanému podľa čl. 43/1,2a DP predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu (sprostredkovateľskej) činnosti podľ
SFZ-DK-2018/2019-1188U 1188 – Anton Poruba / 1056861 / - DK opätovne vyzýva menovaného na splnenie povinnosti U 1166 a U 962. DK zároveň ukladá menovanému podľa čl. 43/1,2a DP predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu (sprostredkovateľskej) činnosti podľa č
SFZ-DK-2018/2019-1187U 1187 – Marcel Podolák / 1313678 / - DK opätovne vyzýva menovaného na splnenie povinnosti U 1165 a U 962. DK zároveň ukladá menovanému podľa čl. 43/1,2a DP predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu (sprostredkovateľskej) činnosti podľa
SFZ-DK-2018/2019-1186U 1186 – Juraj Kuráň / 1165313 / DK opätovne vyzýva menovaného na splnenie povinnosti U 1164 a U 962. DK zároveň ukladá menovanému podľa čl. 43/1,2a DP predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu (sprostredkovateľskej) činnosti podľa čl.
SFZ-DK-2018/2019-1185U 1185 – Juraj Koprda / 1093408 / - DK opätovne vyzýva menovaného na splnenie povinnosti U 1163 a U 962. DK zároveň menovanému ukladá podľa čl. 43/1,2a DP predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu (sprostredkovateľskej) činnosti podľa č
SFZ-DK-2018/2019-1184U 1184 – Branislav Jašurek / 1133684 / - DK berie na vedomie stanovisko menovaného k U 1162 a rozhodla, že za nesplnenie povinnosti v stanovenej lehote podľa čl. 64/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pokarhanie podľa čl. 64/5 DP. DK zároveň berie na vedo
SFZ-DK-2018/2019-1183U 1183 – Ivan Gažík / 1273190 / - DK berie na vedomie stanovisko menovaného k U 1161 a rozhodla, že za nesplnenie povinnosti v stanovenej lehote podľa čl. 64/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pokarhanie podľa čl. 64/5 DP. DK zároveň berie na vedomie spl
SFZ-DK-2018/2019-1182U 1182 – Viktor Bugár / 1189183 / - DK opätovne vyzýva menovaného na splnenie povinnosti U 1160 a U 962. DK zároveň ukladá menovanému podľa čl. 43/1,2a DP predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu (sprostredkovateľskej) činnosti podľa č
SFZ-DK-2018/2019-1181U 1181 – Milan Bortel / 1157837 / - DK berie na vedomie stanovisko menovaného k U 1159 a rozhodla, že konanie voči menovanému za nesplnenie povinnosti v stanovenej lehote zastavuje podľa čl. 78/5a DP. DK zároveň berie na vedomie splnenie povinnosti uložene
SFZ-DK-2018/2019-1180U 1180 – Jakub Štefaník / 1293939 / 1. FC TATRAN Prešov, I. LSŽ – U15 / - vylúčenie za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podrazením súpera pred PÚ podľa čl. 46/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 46/2
SFZ-DK-2018/2019-1179U 1179 – MFK Zvolen – DK berie na vedomie splnenie povinnosti uloženej klubu U 949 vo veci č. k. KS/13/2018 Miroslav Gregáň v zast. Vladimír Varga proti odporcovi MFK Lokomotíva Zvolen, a.s. ku dňu 21.06.2019 a zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie ulo
SFZ-DK-2018/2019-1178U 1178 – MFK Zvolen – DK berie na vedomie splnenie povinnosti uloženej klubu U 877 vo veci č. k. KS/5/2018 Tomáš Jenčo proti odporcovi MFK Lokomotíva Zvolen, a.s. ku dňu 24.05.2019 a zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie uložené U 1002.
SFZ-DK-2018/2019-1177U 1177 – Artur Gajdoš / 1271332 / AS Trenčín, I. LSŽ – U15 / - od 21.06.2019.
SFZ-DK-2018/2019-1176U 1176 – DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2018/19 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia v
SFZ-DK-2018/2019-1175U 1175 – DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných športových odborníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa disciplinárne sankcie udelené v súťažnom ročníku 2018/19 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2019/20.
SFZ-DK-2018/2019-1174U 1174 – DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2018/19 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namies
SFZ-DK-2018/2019-1173U 1173 – DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných športových odborníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa disciplinárne sankcie udelené v súťažnom ročníku 2018/19 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2019/20.
SFZ-DK-2018/2019-1172U 1172 – Jozef Žižlavský / 1373131 / - DK na základe U 962 začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k nesplneniu povinnosti predložiť vyhlásenie sprostredkovateľa podľa čl. 4/15 Smernice o činnosti sprostredkovateľov SFZ podľa č
SFZ-DK-2018/2019-1171U 1171 – Martin Šomský / 1069585 / - DK na základe U 962 začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k nesplneniu povinnosti predložiť vyhlásenie sprostredkovateľa podľa čl. 4/15 Smernice o činnosti sprostredkovateľov SFZ podľa čl.
SFZ-DK-2018/2019-1170U 1170 – Ladislav Šmárik / 1020053 / - DK na základe U 962 začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k nesplneniu povinnosti predložiť vyhlásenie sprostredkovateľa podľa čl. 4/15 Smernice o činnosti sprostredkovateľov SFZ podľa č
SFZ-DK-2018/2019-1169U 1169 – Ivan Širilla / 1160158 / - DK na základe U 962 začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k nesplneniu povinnosti predložiť vyhlásenie sprostredkovateľa podľa čl. 4/15 Smernice o činnosti sprostredkovateľov SFZ podľa čl.
SFZ-DK-2018/2019-1168U 1168 – Marián Stančík / 1208849 / - DK na základe U 962 začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k nesplneniu povinnosti predložiť vyhlásenie sprostredkovateľa podľa čl. 4/15 Smernice o činnosti sprostredkovateľov SFZ podľa čl
SFZ-DK-2018/2019-1167U 1167 – Daniel Smorádek / 1054108 / - DK na základe U 962 začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k nesplneniu povinnosti predložiť vyhlásenie sprostredkovateľa podľa čl. 4/15 Smernice o činnosti sprostredkovateľov SFZ podľa č
SFZ-DK-2018/2019-1166U 1166 – Anton Poruba / 1056861 / - DK na základe U 962 začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k nesplneniu povinnosti predložiť vyhlásenie sprostredkovateľa podľa čl. 4/15 Smernice o činnosti sprostredkovateľov SFZ podľa čl.
SFZ-DK-2018/2019-1165U 1165 – Marcel Podolák / 1313678 / - DK na základe U 962 začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k nesplneniu povinnosti predložiť vyhlásenie sprostredkovateľa podľa čl. 4/15 Smernice o činnosti sprostredkovateľov SFZ podľa čl
SFZ-DK-2018/2019-1164U 1164 – Juraj Kuráň / 1165313 / - DK na základe U 962 začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k nesplneniu povinnosti predložiť vyhlásenie sprostredkovateľa podľa čl. 4/15 Smernice o činnosti sprostredkovateľov SFZ podľa čl. 7
SFZ-DK-2018/2019-1163U 1163 – Juraj Koprda / 1093408 / - DK na základe U 962 začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k nesplneniu povinnosti predložiť vyhlásenie sprostredkovateľa podľa čl. 4/15 Smernice o činnosti sprostredkovateľov SFZ podľa čl.
SFZ-DK-2018/2019-1162U 1162 – Branislav Jašurek / 1133684 / - DK na základe U 962 začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k nesplneniu povinnosti predložiť vyhlásenie sprostredkovateľa podľa čl. 4/15 Smernice o činnosti sprostredkovateľov SFZ podľa
SFZ-DK-2018/2019-1161U 1161 – Ivan Gažík / 1273190 / - DK na základe U 962 začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k nesplneniu povinnosti predložiť vyhlásenie sprostredkovateľa podľa čl. 4/15 Smernice o činnosti sprostredkovateľov SFZ podľa čl. 71
SFZ-DK-2018/2019-1160U 1160 – Viktor Bugár / 1189183 / - DK na základe U 962 začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k nesplneniu povinnosti predložiť vyhlásenie sprostredkovateľa podľa čl. 4/15 Smernice o činnosti sprostredkovateľov SFZ podľa čl.
SFZ-DK-2018/2019-1159U 1159 – Milan Bortel / 1157837 / - DK na základe U 962 začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k nesplneniu povinnosti predložiť vyhlásenie sprostredkovateľa podľa čl. 4/15 Smernice o činnosti sprostredkovateľov SFZ podľa čl.
SFZ-DK-2018/2019-1158U 1158 – Marek Filo / 1159689 / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 367 a rozhodla, že žiadosť zamieta.
SFZ-DK-2018/2019-1157U 1157 – Martin Drobena / 1271052 / FC Spartak Trnava, I. LMD – U17 / - od 16.06.2019.
SFZ-DK-2018/2019-1156U 1156 – Fábián Fatona / 1332992 / FK DAC 1904 Dunajská Streda, I. LSŽ – U15 / - od 15.06.2019.
SFZ-DK-2018/2019-1155U 1155 – Dávid Strákoš / 1324826 / FC Nitra, I. LSŽ – U15 / - od 16.06.2019.
SFZ-DK-2018/2019-1154U 1154 – Patrik Danek / 1267054 / FC Nitra, I. LSD – U19 / - od 16.06.2019.
SFZ-DK-2018/2019-1153U 1153 – Peter Sukovský / 1356767 / MFK Vranov nad Topľou, I. LSŽ – U15 / - vylúčenie za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera podľa čl. 46/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 46/2 DP, od 14
SFZ-DK-2018/2019-1152U 1152 – DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2018/19 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia v
SFZ-DK-2018/2019-1151U 1151 – DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných športových odborníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa disciplinárne sankcie udelené v súťažnom ročníku 2018/19 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2019/20.
SFZ-DK-2018/2019-1150U 1150 – DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2018/19 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namies