Disciplinárna komisia
Členovia
František Lunák
Peter Vachan
Marián Vereš
Miroslav Jablonický
Jozef Škríba
Peter Reisz
Róbert Dadykin
Peter Mihál
Peter Potecký
Tajomníci
Rozhodnutia
SFZ-DK-2017/2018-1103U 1103 – DK oznamuje klubom, funkcionárom, hráčom a ostatným športovým odborníkom, že dňa 21. júna 2018 bola VV SFZ schválená novela Disciplinárneho poriadku SFZ, ktorá nadobúda platnosť a účinnosť od 21.06.2018.
SFZ-DK-2017/2018-1102U 1102 – DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2017/18 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia v
SFZ-DK-2017/2018-1101U 1101 – DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futsalových činovníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa disciplinárne sankcie udelené v súťažnom ročníku 2017/18 prenášajú do začiatku nového súťažného ročníka 2018/19.
SFZ-DK-2017/2018-1100U 1100 – DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2017/18 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namies
SFZ-DK-2017/2018-1099U 1099 – DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových činovníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa disciplinárne sankcie udelené v súťažnom ročníku 2017/18 prenášajú do začiatku nového súťažného ročníka 2018/19.
SFZ-DK-2017/2018-1098U 1098 – Jozef Kukulský / 1256501 / - DK na základe podnetu Oddelenia Integrity SFZ podľa čl. 71/1,3f DP začína voči menovanému Disciplinárne konanie vo veci ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí republikových súťaží SFZ a ukladá mu predbežné ochran
SFZ-DK-2017/2018-1097U 1097 – Vladimír Andraščík / 1182134 / - DK na základe podnetu Oddelenia Integrity SFZ podľa čl. 71/1,3f DP začína voči menovanému Disciplinárne konanie vo veci ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí republikových súťaží SFZ a ukladá mu predbežné oc
SFZ-DK-2017/2018-1096U 1096 – Vladimír Staš / 1077577 / - DK na základe podnetu Oddelenia Integrity SFZ podľa čl. 71/1,3f DP začína voči menovanému Disciplinárne konanie vo veci ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí republikových súťaží SFZ a ukladá mu predbežné ochrann
SFZ-DK-2017/2018-1095U 1095 – Michal Hamuľák / 1198700 / - DK na základe podnetu Oddelenia Integrity SFZ podľa čl. 71/1,3f DP začína voči menovanému Disciplinárne konanie vo veci ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí republikových súťaží SFZ a ukladá mu predbežné ochran
SFZ-DK-2017/2018-1094U 1094 – Ladislav Šosták / 1226653 / - DK na základe podnetu Oddelenia Integrity SFZ podľa čl. 71/1,3f DP začína voči menovanému Disciplinárne konanie vo veci ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí republikových súťaží SFZ a ukladá mu predbežné ochra
SFZ-DK-2017/2018-1093U 1093 – Richard Novák / 1152839 / - DK na základe podnetu Oddelenia Integrity SFZ podľa čl. 71/1,3f DP začína voči menovanému Disciplinárne konanie vo veci ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí republikových súťaží SFZ a ukladá mu predbežné ochrann
SFZ-DK-2017/2018-1092U 1092 – Michal Pintér / 1240078 / - DK na základe podnetu Oddelenia Integrity SFZ podľa čl. 71/1,3f DP začína voči menovanému Disciplinárne konanie vo veci ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí republikových súťaží SFZ a ukladá mu predbežné ochrann
SFZ-DK-2017/2018-1091U 1091 – Marek Prošovský / 1160995 / - DK na základe podnetu Oddelenia Integrity SFZ podľa čl. 71/1,3f DP začína voči menovanému Disciplinárne konanie vo veci ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí republikových súťaží SFZ a ukladá mu predbežné ochra
SFZ-DK-2017/2018-1090U 1090 – Peter Petrán / 1125099 / - DK na základe podnetu Oddelenia Integrity SFZ podľa čl. 71/1,3f DP začína voči menovanému Disciplinárne konanie vo veci ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí republikových súťaží SFZ a ukladá mu predbežné ochranné
SFZ-DK-2017/2018-1089U 1089 – Matej Vargic / 1166224 / - DK na základe podnetu Oddelenia Integrity SFZ podľa čl. 71/1,3f DP začína voči menovanému Disciplinárne konanie vo veci ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí republikových súťaží SFZ a ukladá mu predbežné ochranné
SFZ-DK-2017/2018-1088U 1088 – Peter Kosa / 1230093 / - DK na základe podnetu Oddelenia Integrity SFZ podľa čl. 71/1,3f DP začína voči menovanému Disciplinárne konanie vo veci ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí republikových súťaží SFZ a ukladá mu predbežné ochranné o
SFZ-DK-2017/2018-1087U 1087 – Lukáš Mravec / 1198173 / - DK na základe podnetu Oddelenia Integrity SFZ podľa čl. 71/1,3f DP začína voči menovanému Disciplinárne konanie vo veci ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí republikových súťaží SFZ a ukladá mu predbežné ochranné
SFZ-DK-2017/2018-1086U 1086 – Milan Lônčík / 1314204 / - DK na základe výpisu zo zápisnice č. 4 Komisie delegátov SFZ zo dňa 31.05.2018 doručenej DK dňa 22.06.2018 a vlastných zistení podľa čl. 71/1,3d,e DP žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k tvrdeniu, objasneniu
SFZ-DK-2017/2018-1085U 1085 – Štefan Rusnák / 1044957 / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a vlastných zistení začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS (vulgárne výroky voči rozhodcom, delegovaný
SFZ-DK-2017/2018-1084U 1084 – DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2017/18 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia v
SFZ-DK-2017/2018-1083U 1083 – DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futsalových činovníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa disciplinárne sankcie udelené v súťažnom ročníku 2017/18 prenášajú do začiatku nového súťažného ročníka 2018/19.
SFZ-DK-2017/2018-1082U 1082 – DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2017/18 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namies
SFZ-DK-2017/2018-1081U 1081 – DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových činovníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa disciplinárne sankcie udelené v súťažnom ročníku 2017/18 prenášajú do začiatku nového súťažného ročníka 2018/19.
SFZ-DK-2017/2018-1080U 1080 – Rabiu Ibrahim / 1349691 / ŠK Slovan Bratislava futbal / - DK základe Zápisu o stretnutí z prípravného stretnutia FC Zbrojovka Brno – ŠK Slovan Bratislava futbal odohratého 20.6.2018 rozhodla, že za vylúčenie v stretnutí (prudké sotenie do oblasti
SFZ-DK-2017/2018-1079U 1079 – Miloš Rechtorík / 1189918 / MFK Frýdek-Místek / - DK obdržala podnet od Disciplinárnej komisie Ligovej futbalovej asociácie ČR (DK LFAČR) podľa čl. 69/2 DP za Disciplinárne previnenie – verbálne výroky a hrubé urážky s vyhrážaním delegovaným osobá
SFZ-DK-2017/2018-1078U 1078 – FK DAC 1904 Dunajská Streda / II. liga Ženy, skupina A / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U1065 a rozhodla, že za nepricestovanie na stretnutie 26. kola II. ligy Ženy, skupina A medzi FC Petržalka – FK DAC 1904 Dunajská Streda dňa 10.06.20
SFZ-DK-2017/2018-1077U 1077 – Šimon Horniak / 1304719 / FK Senica / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U 1075) a rozhodla, že žiadosti vyhovuje a podľa čl. 37/6 DP uvoľňuje pozastavenie výkonu športu (zberná faktúra 30 €).
SFZ-DK-2017/2018-1076U 1076 – Erik Daniel / 1210399 / MFK Ružomberok / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U 1010) a rozhodla, že žiadosti vyhovuje a podľa čl. 37/6 DP uvoľňuje pozastavenie výkonu športu (zberná faktúra 150
SFZ-DK-2017/2018-1075U 1075 – Šimon Horniak / 1304719 / FK Senica, I. LMD – U17 / - od 16.06.2018.
SFZ-DK-2017/2018-1074U 1074 – Jiří Hejda / 1292242 / Partizán Bardejov, I. LMD – U17 / - od 15.06.2018.
SFZ-DK-2017/2018-1073U 1073 – Matúš Rusnák / 1268810 / AS Trenčín, I. LSD – U19 / - od 17.06.2018.
SFZ-DK-2017/2018-1072U 1072 – Daniel Dojčinovič / 1282207 / FC Nitra, I. LSD – U19 / - od 17.06.2018.
SFZ-DK-2017/2018-1071U 1071 – Dávid Prokopčák / 1266646 / MFK Zemplín Michalovce, I. LMD – U17 / - vylúčenie za HNS – udretie súpera rukou do oblasti krku nadmernou silou mimo súboja o loptu v prerušenej hre podľa čl. 49/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu šport
SFZ-DK-2017/2018-1070U 1070 – Adam Dian / 1275057 / 1. FC TATRAN Prešov, I. LSD – U19 / - vylúčenie za HNS – urážka R slovami podľa čl. 48/1c DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl. 48/2b DP, od 17.06.2018.
SFZ-DK-2017/2018-1069U 1069 – DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2017/18 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia v
SFZ-DK-2017/2018-1068U 1068 – DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futsalových činovníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa disciplinárne sankcie udelené v súťažnom ročníku 2017/18 prenášajú do začiatku nového súťažného ročníka 2018/19.
SFZ-DK-2017/2018-1067U 1067 – DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2017/18 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namies
SFZ-DK-2017/2018-1066U 1066 – DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových činovníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa disciplinárne sankcie udelené v súťažnom ročníku 2017/18 prenášajú do začiatku nového súťažného ročníka 2018/19.
SFZ-DK-2017/2018-1065U 1065 – FK DAC 1904 Dunajská Streda / II. liga Ženy, skupina A / - DK na základe podnetu ŠTK SFZ žiada klub o písomné stanovisko ku kontumácii stretnutia podľa čl. 82/1b SP (nenastúpenie družstva na stretnutie) 26. kola II. ligy Ženy, skupina A medzi FC P
SFZ-DK-2017/2018-1064U 1064 – Jakub Sedláček / 1291763 / FK Železiarne Podbrezová / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu a rozhodla, že žiadosti vyhovuje a podľa čl. 37/6 DP uvoľňuje pozastavenie výkonu športu (zberná faktúra
SFZ-DK-2017/2018-1063U 1063 – Peter Kováčik / 1281808 / FK Železiarne Podbrezová, I. LMD – U17 / - od 10.06.2018.
SFZ-DK-2017/2018-1062U 1062 – Richard Poliak / 1292405 / Partizán Bardejov, I. LMD – U17 / - od 10.06.2018.
SFZ-DK-2017/2018-1061U 1061 – Roman Jambor / 1285609 / AS Trenčín, I. LMD – U17 / - od 10.06.2018.
SFZ-DK-2017/2018-1060U 1060 – Roman Begala / 1278685 / MFK Zemplín Michalovce, I. LSD – U19 / - od 11.06.2018.
SFZ-DK-2017/2018-1059U 1059 – Mário Galba / 1289872 / FK Senica, I. LSD – U19 / - vylúčenie za HNS – udretie súpera otvorenou dlaňou do oblasti tváre (tzv. facka) a vzájomná konfrontácia s hráčom hostí č. 10 podľa čl. 49/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu šport
SFZ-DK-2017/2018-1058U 1058 – DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2017/18 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namies
SFZ-DK-2017/2018-1057U 1057 – DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových činovníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa disciplinárne sankcie udelené v súťažnom ročníku 2017/18 prenášajú do začiatku nového súťažného ročníka 2018/19.
SFZ-DK-2017/2018-1056U 1056 – DK berie na vedomie medializované skutočnosti (informácie) týkajúce sa podozrenia z korupčného správania vo Fortuna lige a žiada oddelenie Integrity futbalu SFZ o poskytnutie stanoviska v rámci šetrenia veci.
SFZ-DK-2017/2018-1055U 1055 – Dávid Špak / 1286609 / MFK Zemplín Michalovce, I. LSD - U19 / DK berie na vedomie žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U 1001 a rozhodla, že podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 týždeň) a urč
SFZ-DK-2017/2018-1054U 1054 – Ivan Kmotrík / 1215198 / DK berie na vedomie odvolanie voči U 906, U 991 (doručené dňa 04.06.2018) a rozhodla, že odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP predkladá vec Odvolacej komisii SFZ.