Disciplinárna komisia
Členovia
František Lunák
Peter Vachan
Marián Vereš
Miroslav Jablonický
Jozef Škríba
Peter Reisz
Róbert Dadykin
Peter Mihál
Peter Potecký
Tajomníci
Rozhodnutia
SFZ-DK-2016/2017-1097U 1097 – DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2016/17 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namies
SFZ-DK-2016/2017-1096U 1096 – DK oznamuje, že v prípade prerušenia Disciplinárnej sankcie sa výkon DS prerušuje v období od posledného súťažného stretnutia do začiatku nového súťažného ročníka 2017/18 podľa čl. 34/7 a čl. 17/8 DP.
SFZ-DK-2016/2017-1095U 1095 – Milan Rundić / 1334085 / ŠK Slovan Bratislava futbal, Fortuna liga / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu a rozhodla, že žiadosti vyhovuje a podľa čl. 37/6 DP uvoľňuje pozastavenie výkonu športu (
SFZ-DK-2016/2017-1094U 1094 – DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2016/17 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namies
SFZ-DK-2016/2017-1093U 1093 – DK oznamuje, že v prípade prerušenia Disciplinárnej sankcie sa výkon DS prerušuje v období od posledného súťažného stretnutia do začiatku nového súťažného ročníka 2017/18 podľa čl. 34/7 a čl. 17/8 DP.
SFZ-DK-2016/2017-1092U 1092 – Eric Javier Davis Grajales / 1367425 / FK DAC 1904 Dunajská Streda, Fortuna liga / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu a rozhodla, že žiadosti vyhovuje a podľa čl. 37/6 DP uvoľňuje pozastavenie v
SFZ-DK-2016/2017-1091U 1091 – Jakub Kudlička / 1290028 / MFK Ružomberok, I. LSD – U 19 / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu a rozhodla, že žiadosti vyhovuje a podľa čl. 37/6 DP uvoľňuje pozastavenie výkonu športu (zberná fak
SFZ-DK-2016/2017-1090U 1090 – Marek Bobček / 1289313 / MFK Ružomberok, I. LSD – U 19 / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu a rozhodla, že žiadosti vyhovuje a podľa čl. 37/6 DP uvoľňuje pozastavenie výkonu športu (zberná faktú
SFZ-DK-2016/2017-1089U 1089 – DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2016/17 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namies
SFZ-DK-2016/2017-1088U 1088 – DK oznamuje, že v prípade prerušenia Disciplinárnej sankcie sa výkon DS prerušuje v období od posledného súťažného stretnutia do začiatku nového súťažného ročníka 2017/18 podľa čl. 34/7 a čl. 17/8 DP.
SFZ-DK-2016/2017-1087U 1087 – Ján Krivák / 1229649 / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu a rozhodla, že žiadosti vyhovuje a podľa čl. 37/6 DP uvoľňuje pozastavenie výkonu športu (zberná faktúra 150 €).
SFZ-DK-2016/2017-1086U 1086 – Ján Blaško / 1197763 / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu a rozhodla, že žiadosti vyhovuje a podľa čl. 37/6 DP uvoľňuje pozastavenie výkonu športu (zberná faktúra 100 €).
SFZ-DK-2016/2017-1085U 1085 – Erik Daniel / 1210399 / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu a rozhodla, že žiadosti vyhovuje a podľa čl. 37/6 DP uvoľňuje pozastavenie výkonu športu (zberná faktúra 150 €).
SFZ-DK-2016/2017-1084U 1084 – Jaroslav Kostelný / 1164605 / - DK na základe Zápisu o stretnutí rozhodla, že za HNS – stiahnutie súpera v jasnej gólovej príležitosti v priateľskom stretnutí medzi FK Železiarne Podbrezová – FK Pohronie Žiar nad Hronom – Dolná Ždaňa odohraného dň
SFZ-DK-2016/2017-1083U 1083 – DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2016/17 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namies
SFZ-DK-2016/2017-1082U 1082 – DK oznamuje, že v prípade prerušenia Disciplinárnej sankcie sa výkon DS prerušuje v období od posledného súťažného stretnutia do začiatku nového súťažného ročníka 2017/18 podľa čl. 34/7 a čl. 17/8 DP.
SFZ-DK-2016/2017-1081U 1081 – FK Dukla Banská Bystrica – DK berie na vedomie žiadosť klubu o predĺženie lehoty na splnenie povinnosti uloženej U 1063 v právnej veci č. k. KS/52/2016 navrhovateľa Mestské Športové Kluby Považská Bystrica, s. r. o. proti odporcovi FK Dukla, a. s.
SFZ-DK-2016/2017-1080U 1080 – Ivan Rusnák / 1313348 / - DK na základe podnetu Komisie rozhodcov Stredoslovenského futbalového zväzu a na základe vlastných zistení za HNS v stretnutí 24. kola I. LSŽ - U15 medzi FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa – MŠK Námestovo podľa čl. 4
SFZ-DK-2016/2017-1079U 1079 – Stanislav Ducár / 1277355 / FK Senica, I. LSD - U19 / - od 25.06.2017
SFZ-DK-2016/2017-1078U 1078 – Dominik Martišiak / 1309280 / FK Senica, I. LSD - U19 / - od 25.06.2017
SFZ-DK-2016/2017-1077U 1077 – Vladislav Slovák / 1278086 / MFK Lokomotíva Zvolen, I. LSD - U19 / - vylúčenie za HNS podrazenie súpera nadmernou silou zozadu bez možnosti hrať s loptou podľa čl. 49/1a DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 3 s. s. podľa čl. 4
SFZ-DK-2016/2017-1076U 1076 – DK oznamuje klubom 1.SLF, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2016/17 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty
SFZ-DK-2016/2017-1075U 1075 – DK oznamuje, že v prípade prerušenia Disciplinárnej sankcie sa výkon DS prerušuje v období od posledného súťažného stretnutia do začiatku nového súťažného ročníka 2017/18 podľa čl. 34/7 a čl. 17/8 DP.
SFZ-DK-2016/2017-1074U 1074 – Tomáš Bagin / 1160455 / ŠK Pinerola Bratislava, 1. SLFl/ - DK na základe Správy delegovanej osoby, Oznámenia delegata o zistených nedostatkoch v stretnutí a stanoviska hráča rozhodla, že za HNS (kopnutie do reklamného banera a jeho poškodenie) po
SFZ-DK-2016/2017-1073U 1073 – Samo Marušinec / 1234071 / ŠK Pinerola Bratislava, 1.SLF / - od 10.06.2017
SFZ-DK-2016/2017-1072U 1072 – DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2016/17 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namies
SFZ-DK-2016/2017-1071U 1071 – DK oznamuje, že v prípade prerušenia Disciplinárnej sankcie sa výkon DS prerušuje v období od posledného súťažného stretnutia do začiatku nového súťažného ročníka 2017/18 podľa čl. 34/7 a čl. 17/8 DP.
SFZ-DK-2016/2017-1070U 1070 – NMŠK 1922 Bratislava / I. liga Ženy / - DK berie na vedomie podnet klubu so žiadosťou o rekvalifikovanie udelenej červenej karty Hane Hozzánkovej / 1206274 / v stretnutí 2. kola Kval. stretnutia o postup do I. ligy – Ženy 2017/2018 medzi NMŠK Brat
SFZ-DK-2016/2017-1069U 1069 – Peter Mesiarik / 1039540 / - DK berie na vedomie stanovisko menovaného k U 1061 a rozhodla, že za viacnásobné sotenie do HU v stretnutí 26. kola I. LSŽ - U15 - STRED medzi MŠK Rimavská Sobota – MFK Lokomotíva Zvolen podľa čl. 50/1a DP ukladá Disci
SFZ-DK-2016/2017-1068U 1068 – Alex Javro / 1277015 / FC Nitra, I. LSŽ – U15 / - od 17.06.2017
SFZ-DK-2016/2017-1067U 1067 – Jaroslav Beňák / 1334192 / MFK Zemplín Michalovce, I. LSŽ - U15 / - od 15.06.2017
SFZ-DK-2016/2017-1066U 1066 – Hana Hozzánková / 1206274 / NMŠK 1922 Bratislava, I. liga Ženy / - vylúčenie za HNS – držanie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti podľa čl. 45/1 DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 45/2a DP, od 19.06.2
SFZ-DK-2016/2017-1065U 1065 – DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2016/17 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namies
SFZ-DK-2016/2017-1064U 1064 – DK oznamuje, že v prípade prerušenia Disciplinárnej sankcie sa výkon DS prerušuje v období od posledného súťažného stretnutia do začiatku nového súťažného ročníka 2017/18 podľa čl. 34/7 a čl. 17/8 DP.
SFZ-DK-2016/2017-1063U 1063 – FK Dukla Banská Bystrica – DK obdržala uznesenie Komory SFZ pre riešenie sporov č. k. KS/52/2016 v právnej veci navrhovateľa Mestské Športové Kluby Považská Bystrica, s. r. o. proti odporcovi FK Dukla, a. s., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05.0
SFZ-DK-2016/2017-1062U 1062 – MŠK Rimavská Sobota / I. LSŽ - U15 / - DK na základe Oznámenia o nedostatkoch v stretnutí žiada klub o podrobné písomné stanovisko k vykázaniu z lavičky asistenta trénera hostí – Peter Mesiarik / 1039540 / (viacnásobné sotenie do HU) v stretnut
SFZ-DK-2016/2017-1061U 1061 – Peter Mesiarik / 1039540 / - DK na základe Oznámenia o nedostatkoch v stretnutí žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k vykázaniu z lavičky (viacnásobné sotenie do HU) v stretnutí 26. kola I. LSŽ - U15 - STRED medzi MŠK Rimavská Sobota –
SFZ-DK-2016/2017-1060U 1060 – FC Nitra / II. liga / - DK berie na vedomie stanovisko k U 1042 o finančnom vyrovnaní spôsobenej škody na majetku klubu Partizán Bardejov (poškodenie šatne hráčmi hostí) po stretnutí 12. kola II. ligy – sk. o postup do FL medzi Partizán Bardejov –
SFZ-DK-2016/2017-1059U 1059 – Partizán Bardejov / II. liga / - DK berie na vedomie stanovisko k U 1041 o finančnom vyrovnaní škody spôsobenej na majetku klubu (poškodenie šatne hráčmi hostí) po stretnutí 12. kola II. ligy – sk. o postup do FL medzi Partizán Bardejov – FC Nitra
SFZ-DK-2016/2017-1058U 1058 – Tomáš Sosňak / 1292226 / Partizán Bardejov, I. LMD – U16 / - od 11.06.2017
SFZ-DK-2016/2017-1057U 1057 – Jakub Kudlička / 1290028 / MFK Ružomberok, I. LSD – U19 / - od 11.06.2017
SFZ-DK-2016/2017-1056U 1056 – Marek Bobček / 1289313 / MFK Ružomberok, I. LSD – U19 / - od 11.06.2017
SFZ-DK-2016/2017-1055U 1055 – Andrej Strelec / 1318561 / MFK Lokomotíva Zvolen, I. LSŽ - U15 / - od 12.06.2017
SFZ-DK-2016/2017-1054U 1054 – Dominik Špiriak / 1298204 / FK DAC 1904 Dunajská Streda, I. LSD - U19 / - od 11.06.2017
SFZ-DK-2016/2017-1053U 1053 – Viktor Tóth / 1275919 / FK Dukla Banská Bystrica, I. LSD - U19 / - od 11.06.2017
SFZ-DK-2016/2017-1052U 1052 – Michal Hudák / 1288198 / ŠK Slovan Bratislava futbal, I. LMD - U17 / - vylúčenie za HNS – kopnutie súpera v neprerušenej hre podľa čl. 45/1 DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 2 s. s. podľa čl. 45/2a DP, od 11.06.2017
SFZ-DK-2016/2017-1051U 1051 – Illiy Solomakha / 1376857 / Partizán Bardejov, I. LSD - U19 / - vylúčenie za HNS - násilné vrazenie do súpera rukami neprimeranou silou v prerušenej hre podľa čl. 49/1a DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 3 s. s. podľa čl. 4
SFZ-DK-2016/2017-1050U 1050 – DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2016/17 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namies
SFZ-DK-2016/2017-1049U 1049 – DK oznamuje, že v prípade prerušenia Disciplinárnej sankcie sa výkon DS prerušuje v období od posledného súťažného stretnutia do začiatku nového súťažného ročníka 2017/18
SFZ-DK-2016/2017-1048U 1048 – Ladislav Angyal / 1346311 / - DK berie na vedomie podnet (evidovaný v ISSF č. ID 69619) bez prijatia Disciplinárnej sankcie.