Disciplinárna komisia
Členovia
František Lunák
Peter Vachan
Marián Vereš
Miroslav Jablonický
Jozef Škríba
Peter Reisz
Róbert Dadykin
Peter Mihál
Peter Potecký
Tajomníci
Rozhodnutia
SFZ-DK-2015/2016-1226U 1226 - DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý v poslednom kole súťažného ročníka 2015/2016 bol napomínaný 5. ŽK,9. ŽK,12. ŽK a 15. ŽK môže podľa čl. 37/6 DP do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomínania v úradnej správe písomne požiadať
SFZ-DK-2015/2016-1225U 1225 – DK oznamuje, že v prípade prerušenia DO sa výkon DO prerušuje v období od posledného súťažného stretnutia do začiatku nového súťažného ročníka 2016/2017.
SFZ-DK-2015/2016-1224U 1224 – DK upozorňuje kluby, hráčov, funkcionárov a ostatných futbalových činovníkov na nové znenie Disciplinárneho poriadku SFZ, schváleného výkonným výborom SFZ dňa 24.5.2016.
SFZ-DK-2015/2016-1223U 1223 – Michal Áč / 1154942 / - DK na základe uznesenia Najvyššieho súdu SR, č.k.: 6 To 12/2014 zo dňa 11.5.2016 rozhodla, že ruší ochranné opatrenie uložené v U 531 – sezóna 2013/2014 (ÚS 28 zo dňa 1.2.2014).
SFZ-DK-2015/2016-1222U 1222 – FK Dukla Banská Bystrica / DOXXbet liga / - DK na základe predloženia dokladu o uhradení mesačnej zbernej faktúry rozhodla, že ruší ochranné opatrenie uložené v U 1207.
SFZ-DK-2015/2016-1221U 1221 – Miloš Lačný / 1166289 / MFK Ružomberok, Fortuna liga / - DK na základe vylúčenia v priateľskom stretnutí medzi Debrecen VSC – MFK Ružomberok ukladá disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 200 € podľa čl. 12/2 a čl. 37/3 DP.
SFZ-DK-2015/2016-1220U 1220 - DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý v poslednom kole súťažného ročníka 2015/2016 bol napomínaný 5. ŽK,9. ŽK,12. ŽK a 15. ŽK môže podľa čl. 37/6 DP do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomínania v úradnej správe písomne požiadať
SFZ-DK-2015/2016-1219U 1219 – DK oznamuje, že v prípade prerušenia DO sa výkon DO prerušuje v období od posledného súťažného stretnutia do začiatku nového súťažného ročníka 2016/2017.
SFZ-DK-2015/2016-1218U 1218 – DK upozorňuje kluby, hráčov, funkcionárov a ostatných futbalových činovníkov na nové znenie Disciplinárneho poriadku SFZ, schváleného výkonným výborom SFZ dňa 24.5.2016.
SFZ-DK-2015/2016-1217U 1217 – Michal Pintér / 1240078 / FC ViOn Zlaté Moravce, Fortuna liga / - DK uvoľňuje pozastavenie výkonu športovej činnosti na základe DP čl. 37/6. / 150 € - zberná faktúra /
SFZ-DK-2015/2016-1216U 1216 - DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý v poslednom kole súťažného ročníka 2015/2016 bol napomínaný 5. ŽK,9. ŽK,12. ŽK a 15. ŽK môže podľa čl. 37/6 DP do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomínania v úradnej správe písomne požiadať
SFZ-DK-2015/2016-1215U 1215 – DK oznamuje, že v prípade prerušenia DO sa výkon DO prerušuje v období od posledného súťažného stretnutia do začiatku nového súťažného ročníka 2016/2017.
SFZ-DK-2015/2016-1214U 1214 – Martin Šebek / 1207632 / AFC Nové Mesto nad Váhom, DOXXbet liga / - DK uvoľňuje pozastavenie výkonu športovej činnosti na základe DP čl.37/6. / 100 € - zberná faktúra /
SFZ-DK-2015/2016-1213U 1213 - ŠK 1923 Gabčíkovo / DOXXbet liga / - DK berie na vedomie odvolanie proti U 1184 a rozhodla, že odvolaniu vyhovuje v plnom rozsahu podľa čl. 84/4 DP.
SFZ-DK-2015/2016-1212U 1212 – FC Union Nové Zámky / I. liga Ženy / - DK na základe podnetu od ŠTK SFZ za neuhradenie mesačnej zbernej faktúry rozhodla, že ukladá DO – pokarhanie podľa čl. 11 a čl. 64/1a, 4 DP.
SFZ-DK-2015/2016-1211U 1211 – FC VSS Košice / DOXXbet liga / - DK na základe podnetu od ŠTK SFZ za neuhradenie mesačnej zbernej faktúry rozhodla, že ukladá DO – pokarhanie podľa čl. 11 a čl. 64/1a, 4 DP.
SFZ-DK-2015/2016-1210U 1210 – AFC Nové Mesto nad Váhom / DOXXbet liga / - DK na základe podnetu od ŠTK SFZ za neuhradenie mesačnej zbernej faktúry rozhodla, že ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze výkonu športovej činnosti a zákaze prestupov do klubu
SFZ-DK-2015/2016-1209U 1209 – ŠKF Sereď / DOXXbet liga / - DK na základe podnetu od ŠTK SFZ za neuhradenie mesačnej zbernej faktúry rozhodla, že ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze výkonu športovej činnosti a zákaze prestupov do klubu
SFZ-DK-2015/2016-1208U 1208 – MFK Skalica / DOXXbet liga / - DK na základe podnetu od ŠTK SFZ za neuhradenie mesačnej zbernej faktúry rozhodla, že ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze výkonu športovej činnosti a zákaze prestupov do klubu
SFZ-DK-2015/2016-1207U 1207 – FK Dukla Banská Bystrica / DOXXbet liga / - DK na základe podnetu od ŠTK SFZ za neuhradenie mesačnej zbernej faktúry rozhodla, že ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze výkonu športovej činnosti a zákaze prestupov do klubu
SFZ-DK-2015/2016-1206U 1206 – Ladislav Mikita / 1351288 / Slov Matic FOFO Bratislava, 1.SLF - od 11.6.2016
SFZ-DK-2015/2016-1205Vylúčený po 2. ŽK. DO – nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie a čl. 37/3: U 1205 – Marek Belaník / 1241105 / Slov Matic FOFO Bratislava, 1.SLF - od 11.6.2016
SFZ-DK-2015/2016-1204U 1204 - DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý v poslednom kole súťažného ročníka 2015/2016 bol napomínaný 5. ŽK,9. ŽK,12. ŽK a 15. ŽK môže podľa čl. 37/6 DP do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomínania v úradnej správe písomne požiadať
SFZ-DK-2015/2016-1203U 1203 – DK oznamuje, že v prípade prerušenia DO sa výkon DO prerušuje v období od posledného súťažného stretnutia do začiatku nového súťažného ročníka 2016/2017.
SFZ-DK-2015/2016-1202U 1202 – TJ Sokol Bodíky / II. liga Ženy Západ A / - DK na základe podnetu od ŠTK SFZ za porušenie Rozpisu súťaží SFZ rozhodla, že ukladá DO – finančnú pokutu vo výške 150 € podľa čl. 12/6 a čl. 64/1a DP v spojení s čl. 7/c Rozpisu súťaží SFZ.
SFZ-DK-2015/2016-1201U 1201 – FK Poprad / DOXXbet liga / - DK berie na vedomie stanovisko k U 1180 a rozhodla, že ukladá DO - pokarhanie podľa čl. 11 a čl. 57/1b, 2 DP.
SFZ-DK-2015/2016-1200U 1200 – MŠK Rimavská Sobota / DOXXbet liga / - DK berie na vedomie stanovisko k U 1179 a rozhodla, že ukladá DO - finančnú pokutu vo výške 250 € podľa čl. 12/6 a 58/2a,b, 3 DP.
SFZ-DK-2015/2016-1199U 1199 – FK Dukla Banská Bystrica / DOXXbet liga / - DK berie na vedomie stanovisko k U 1178 a rozhodla, že ukladá DO – finančnú pokutu vo výške 500 € podľa čl. 12/6 a 58/2b,d, 3 DP.
SFZ-DK-2015/2016-1198U 1198 – 1. FC Tatran Prešov / DOXXbet liga / - DK na základe HNS divákov (použitie pyrotechniky a vulgárne pokriky) počas stretnutia 34. kola DL medzi 1. FC Tatran Prešov – ŠKF Sereď rozhodla, že ukladá DO - pokarhanie podľa čl. 11 a čl. 58/2a,b, 3 DP.
SFZ-DK-2015/2016-1197U 1197 – Patrik Zajac / 1155859 / FC Lokomotíva Košice, DOXXbet liga / - od 11.6.2016
SFZ-DK-2015/2016-1196U 1196 – Pavol Šuľák / 1196661 / FC Lokomotíva Košice, DOXXbet liga / - vylúčenie za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 s.s. podľa čl. 45/1,2a DP, od 11.6.2016.
SFZ-DK-2015/2016-1195U 1195 - Anton Brunovský / 1181976 / Slov Matic FOFO Bratislava, 1.SLF / - od 4.6.2016
SFZ-DK-2015/2016-1194U 1194 - DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý v poslednom kole súťažného ročníka 2015/2016 bol napomínaný 5. ŽK,9. ŽK,12. ŽK a 15. ŽK môže podľa čl. 37/6 DP do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomínania v úradnej správe písomne požiadať
SFZ-DK-2015/2016-1193U 1193 – DK oznamuje, že v prípade prerušenia DO sa výkon DO prerušuje v období od posledného súťažného stretnutia do začiatku nového súťažného ročníka 2016/2017.
SFZ-DK-2015/2016-1192U 1192 – Peter Štepanovský / 1164857 / FK DAC 1904 Dunajská Streda, Fortuna liga / - DK uvoľňuje pozastavenie výkonu športovej činnosti na základe DP čl.37/6. / 150 € - zberná faktúra /
SFZ-DK-2015/2016-1191U 1191 – FK Dukla Banská Bystrica / DOXXbet liga / - DK berie na vedomie žiadosť o predĺženie lehoty v U 1121 a rozhodla, že predlžuje lehotu na splnenie povinnosti uloženej v U 1121 do 9.7.2016
SFZ-DK-2015/2016-1190U 1190 – FK Dukla Banská Bystrica / DOXXbet liga / - DK berie na vedomie žiadosť o predĺženie lehoty v U 1120 a rozhodla, že predlžuje lehotu na splnenie povinnosti uloženej v U 1120 do 9.7.2016
SFZ-DK-2015/2016-1189U 1189 – TJ Kopčany - DK berie na vedomie podnet od klubu na ISSF a konštatuje, že podanie odkladá bez ďalšieho procesného postupu, nakoľko sa nejedná o prípad o ktorom by mala a mohla DK SFZ konať v zmysle čl. 58 Stanov SFZ.
SFZ-DK-2015/2016-1188U 1188 - FK Slovan Duslo Šaľa / DOXXbet liga / - DK berie na vedomie odvolanie voči U 1112 a rozhodla, že odvolaniu proti U 1112 nevyhovuje a predkladá ho na rozhodnutie OK SFZ podľa čl. 84/4 DP.
SFZ-DK-2015/2016-1187U 1187 – Union Nové Zámky / I. liga Ženy / - DK na základe podnetu od ŠTK SFZ za porušenie Rozpisu súťaží SFZ rozhodla, že ukladá DO – finančnú pokutu vo výške 100 € podľa čl. 12/6 a čl. 64/1a DP v spojení s čl. 23/8 Rozpisu súťaží SFZ.
SFZ-DK-2015/2016-1186U 1186 – Union Nové Zámky / I. liga Ženy / - DK na základe podnetu od ŠTK SFZ za porušenie Rozpisu súťaží SFZ rozhodla, že ukladá DO – finančnú pokutu vo výške 150 € podľa čl. 12/6 a čl. 64/1a DP v spojení s čl. 7/c Rozpisu súťaží SFZ.
SFZ-DK-2015/2016-1185U 1185 – FK LAFC Lučenec / II. liga Ženy Východ / - DK na základe podnetu od ŠTK SFZ za porušenie Rozpisu súťaží SFZ rozhodla, že ukladá DO – finančnú pokutu vo výške 150 € podľa čl. 12/6 a čl. 64/1a DP v spojení s čl. 7/c Rozpisu súťaží SFZ.
SFZ-DK-2015/2016-1184U 1184 – ŠK Senec / DOXXbet liga / - DK na základe podnetu od ŠTK SFZ za nesplnenie Rozpisu súťaží SFZ 2015/2016, SP SFZ a infraštruktúrnych požiadaviek na štadiónoch DOXXbet ligy pre súťažný ročník 2015/2016 rozhodla, že ukladá DO – finančnú pokutu
SFZ-DK-2015/2016-1183U 1183 – MŠK Žilina / DOXXbet liga / - DK na základe podnetu od ŠTK SFZ za nesplnenie Rozpisu súťaží SFZ 2015/2016, SP SFZ a infraštruktúrnych požiadaviek na štadiónoch DOXXbet ligy pre súťažný ročník 2015/2016 rozhodla, že ukladá DO – upozornenie
SFZ-DK-2015/2016-1182U 1182 – OFK Teplička nad Váhom / DOXXbet liga / - DK na základe podnetu od ŠTK SFZ za nesplnenie Rozpisu súťaží SFZ 2015/2016, SP SFZ a infraštruktúrnych požiadaviek na štadiónoch DOXXbet ligy pre súťažný ročník 2015/2016 rozhodla, že ukladá DO
SFZ-DK-2015/2016-1181U 1181 – MFK Lokomotíva Zvolen / DOXXbet liga / - DK berie na vedomie stanovisko k U 1145 a rozhodla, že ukladá DO - finančnú pokutu vo výške 200 € podľa čl. 12/6 a čl. 58/2a,b, 3 DP.
SFZ-DK-2015/2016-1180U 1180 – FK Poprad / DOXXbet liga / - DK začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k nesplneniu si povinnosti usporiadateľskej služby (použitie pyrotechniky v sektore hostí) počas stretnutia 32. kola DL
SFZ-DK-2015/2016-1179U 1179 – MŠK Rimavská Sobota / DOXXbet liga / - DK začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky a vulgárne pokriky) počas stretnutia 32. kola DL medzi FK Poprad – MŠK Rimavská Sobota
SFZ-DK-2015/2016-1178U 1178 – FK Dukla Banská Bystrica / DOXXbet liga / - DK začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky, vulgárne pokriky a vbehnutie diváka na HP) počas stretnutia 32. kola DL
SFZ-DK-2015/2016-1177U 1177 – FC VSS Košice / DOXXbet liga / - DK na základe HNS divákov (použitie pyrotechniky a vhodenie predmetov na HP) počas stretnutia 33. kola DL medzi FC VSS Košice – FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa rozhodla, že ukladá DO - finančnú pokutu