Disciplinárna komisia
Členovia
František Lunák
Peter Vachan
Marián Vereš
Miroslav Jablonický
Jozef Škríba
Peter Reisz
Róbert Dadykin
Peter Mihál
Peter Potecký
Tajomníci
Rozhodnutia
SFZ-DK-2014/2015-1331U 1331 - DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý v poslednom kole súťažného ročníka 2014/2015 bol napomínaný 5. ŽK,9. ŽK,12. ŽK a 15. ŽK môže podľa čl. 37/6 DP do 14 dní od oznámenia DO za tieto napomínania v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty
SFZ-DK-2014/2015-1330U 1330 – DK oznamuje, že v prípade prerušenia DO sa výkon DO prerušuje v období od posledného súťažného stretnutia do začiatku nového súťažného ročníka 2015/2016.
SFZ-DK-2014/2015-1329U 1329 – MFK Ružomberok / Dôvera U 19 liga / - DK berie na vedomie stanovisko k U 1318 a rozhodla, že ukladá DO – upozornenie podľa čl. 10 a čl. 58/1b DP.
SFZ-DK-2014/2015-1328U 1328 – FK DAC 1904 Dunajská Streda / Dôvera U 19 liga / - DK berie na vedomie stanovisko k U 1317 a rozhodla, že ukladá DO – pokarhanie podľa čl. 11 a čl. 58/1b DP.
SFZ-DK-2014/2015-1327U 1327 – Erik Sabo / 1208335 / FC Spartak Trnava, Fortuna liga / - DK na základe vylúčenia v priateľskom stretnutí medzi FC Spartak Trnava – Terek Groznyi ukladá DO – finančnú pokutu vo výške 200 € podľa čl. 12/2 a čl. 49/1a, 2a DP.
SFZ-DK-2014/2015-1326U 1326 – FK Dukla Banská Bystrica / Fortuna liga / - DK berie na vedomie žiadosť o predĺženie lehoty uloženej v U 1162 a rozhodla, že predlžuje lehotu do 31.7.2015.
SFZ-DK-2014/2015-1325U 1325 – FK Bodva Moldava nad Bodvou / DOXXbet liga / - DK berie na vedomie splnenie U 1308 a U 1266 a rozhodla, že ruší ochranné opatrenia uložené v uvedených U.
SFZ-DK-2014/2015-1324U 1324 – FK Bodva Moldava nad Bodvou / DOXXbet liga / - DK berie na vedomie podnet od ŠTK SFZ bez prijatia DO.
SFZ-DK-2014/2015-1323U 1323 – MFK Dubnica nad Váhom / DOXXbet liga / - DK berie na vedomie podnet od ŠTK SFZ bez prijatia DO.
SFZ-DK-2014/2015-1322U 1322 - DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý v poslednom kole súťažného ročníka 2014/2015 bol napomínaný 5. ŽK,9. ŽK,12. ŽK a 15. ŽK môže podľa čl. 37/6 DP do 14 dní od oznámenia DO za tieto napomínania v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty
SFZ-DK-2014/2015-1321U 1321 – DK oznamuje, že v prípade prerušenia DO sa výkon DO prerušuje v období od posledného súťažného stretnutia do začiatku nového súťažného ročníka 2015/2016.
SFZ-DK-2014/2015-1320U 1320 – DK žiada krajské futbalové zväzy o nahlásenie DO uložených členom SFZ, ktoré prechádzajú do disciplinárnej právomoci DK SFZ v lehote do 15.7.2015
SFZ-DK-2014/2015-1319U 1319 – Dominik Kunca / 1217441 / MFK Zemplín Michalovce, DOXXbet liga / - DK uvoľňuje pozastavenie výkonu športovej činnosti na základe DP čl.37/6. / 100 € - zberná faktúra /
SFZ-DK-2014/2015-1318U 1318 – MFK Ružomberok / Dôvera U 19 liga / - DK žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky) a spôsob náhrady vzniknutej škody klubu MŠK Považská Bystrica v stretnutí barážového stretnutia Dôvera U 19 ligy
SFZ-DK-2014/2015-1317U 1317 – FK DAC 1904 Dunajská Streda / Dôvera U 19 liga / - DK žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky) a spôsob náhrady vzniknutej škody klubu MŠK Považská Bystrica v stretnutí barážového stretnutia Dôvera U 19 ligy
SFZ-DK-2014/2015-1316U 1316 – Peter Pšeno / 1285683 / MFK Tatran Liptovský Mikuláš, Dôvera U 15 liga / - od 18.6.2015
SFZ-DK-2014/2015-1315U 1315 - DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý v poslednom kole súťažného ročníka 2014/2015 bol napomínaný 5. ŽK,9. ŽK,12. ŽK a 15. ŽK môže podľa čl. 37/6 DP do 14 dní od oznámenia DO za tieto napomínania v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty
SFZ-DK-2014/2015-1314U 1314 – DK oznamuje, že v prípade prerušenia DO sa výkon DO prerušuje v období od posledného súťažného stretnutia do začiatku nového súťažného ročníka 2015/2016.
SFZ-DK-2014/2015-1313U 1313 – Erik Daniel / 1210399 / Spartak Myjava, Fortuna liga / - DK uvoľňuje pozastavenie výkonu športovej činnosti na základe DP čl.37/6. / 130 € - zberná faktúra /
SFZ-DK-2014/2015-1312U 1312 – Miroslav Hrebík / 1218235 / FC Spartak Trnava, DOXXbet liga / - DK uvoľňuje pozastavenie výkonu športovej činnosti na základe DP čl.37/6. / 100 € - zberná faktúra /
SFZ-DK-2014/2015-1311U 1311 – Erik Sabo / 1208332 / FC Spartak Trnava, Fortuna liga / - DK uvoľňuje pozastavenie výkonu športovej činnosti na základe DP čl.37/6. / 130 € - zberná faktúra /
SFZ-DK-2014/2015-1310U 1310 - MFK Dubnica nad Váhom / DOXXbet liga / - DK na základe nesplnenia U 1216 rozhodla, že ukladá DO – zákaz prestupov a hosťovaní do klubu na jedno prestupové obdobie podľa čl. 25 a čl. 64/1b, 4, 5 DP, od 19.6.2015
SFZ-DK-2014/2015-1309U 1309 - FK Dukla Banská Bystrica / Fortuna liga / - DK berie na vedomie splnenie U 1217.
SFZ-DK-2014/2015-1308U 1308 – FK Bodva Moldava nad Bodvou / DOXXbet liga / - DK na základe nesplnenia U 1266 rozširuje ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze prestupov do FK Bodva Moldava nad Bodvou až do odstránenia protiprávneho stavu (U 1266) podľa čl. 43/1, 2b, 4 DP.
SFZ-DK-2014/2015-1307U 1307 – MFK Tatran Liptovský Mikuláš / II. liga Ženy Východ / - DK na základe podnetu od ŠTK SFZ ukladá klubu DO – finančnú pokutu vo výške 150 € podľa čl. 12/6 DP v spojení s čl. 7 písm. c.) Rozpisu súťaží SFZ.
SFZ-DK-2014/2015-1306U 1306 – MŠK Slovan Trenčianske Teplice / I. liga junioriek / - DK na základe podnetu od ŠTK SFZ ukladá klubu DO – finančnú pokutu vo výške 150 € podľa čl. 12/6 DP v spojení s čl. 7 písm. c.) Rozpisu súťaží SFZ.
SFZ-DK-2014/2015-1305U 1305 – MŠK Slovan Trenčianske Teplice / I. liga Žien / - DK na základe podnetu od ŠTK SFZ ukladá klubu DO – finančnú pokutu vo výške 150 € podľa čl. 12/6 DP v spojení s čl. 7 písm. c.) Rozpisu súťaží SFZ.
SFZ-DK-2014/2015-1304U 1304 – AFC Nové Mesto nad Váhom / DOXXbet liga / - DK berie na vedomie stanovisko k U 1283 a rozhodla, že ukladá DO – upozornenie podľa čl. 10 a čl. 57/1b, 2DP.
SFZ-DK-2014/2015-1303U 1303 – FC Spartak Trnava / DOXXbet liga / - DK berie na vedomie stanovisko k U 1282 a rozhodla, že ukladá DO – upozornenie podľa čl. 10 a čl. 58/1a,b, 3DP.
SFZ-DK-2014/2015-1302U 1302 – Dominik Kunca / 1217441 / MFK Zemplín Michalovce, DOXXbet liga / - od 14.6.2015
SFZ-DK-2014/2015-1301U 1301 – Roman Konečný / 1145448 / MFK Skalica, DOXXbet liga / - od 14.6.2015
SFZ-DK-2014/2015-1300U 1300 – Lukáš Hutta / 1209711 / MFK Skalica, DOXXbet liga / - od 14.6.2015
SFZ-DK-2014/2015-1299U 1299 – Michal Jakubek / 1198753 / MFK Skalica, DOXXbet liga / - od 14.6.2015
SFZ-DK-2014/2015-1298U 1298 – Marián Ďatko / 1088463 / FK Slovan Duslo Šaľa, DOXXbet liga / - od 11.6.2015
SFZ-DK-2014/2015-1297U 1297 – Róbert Gešnábel / 1213027 / FK Slovan Duslo Šaľa, DOXXbet liga / - od 11.6.2015
SFZ-DK-2014/2015-1296U 1296 – Lukáš Tomajka / 1285109 / FK Spišská Nová Ves, Dôvera U 15 liga / - vylúčenie za HNS – podrazenie súpera v jasnej gólovej príležitosti, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 s.s. podľa čl. 45/1, 2a DP, od 8.6.2015
SFZ-DK-2014/2015-1295U 1295 - DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý v poslednom kole súťažného ročníka 2014/2015 bol napomínaný 5. ŽK,9. ŽK,12. ŽK a 15. ŽK môže podľa čl. 37/6 DP do 14 dní od oznámenia DO za tieto napomínania v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty
SFZ-DK-2014/2015-1294U 1294 – DK oznamuje, že v prípade prerušenia DO sa výkon DO prerušuje v období od posledného súťažného stretnutia do začiatku nového súťažného ročníka 2015/2016.
SFZ-DK-2014/2015-1293U 1293 – Lukáš Bako / 1276018 / FC Nitra, Dôvera U 14 liga / - DK na základe U 1174 ukladá DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 mesiac s prerušením podľa čl. 45/1, 2b DP v spojení s čl. 34/7 DP, od 24.5.2015.
SFZ-DK-2014/2015-1292U 1292 – FK Inter Bratislava / Dôvera U 14 liga / - DK berie na vedomie stanovisko k U 1260.
SFZ-DK-2014/2015-1291U 1291 – Branislav Ľupták / 1208814 / FK DAC 1904 Dunajská Streda, Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko hráča a klubu k U 1259 a na základe stanoviska odbornej komisie SFZ a na základe vlastných zistení ukladá DO
SFZ-DK-2014/2015-1290U 1290 – Tibor Meszlényi / 1313338 / ŠKF Sereď, DOXXbet liga / - DK berie na vedomie stanovisko k U 1258 a rozhodla, že ukladá DO - zákaz výkonu funkcie trénera a styk s delegovanými osobami v majstrovských stretnutiach na 4 týždne s prerušením
SFZ-DK-2014/2015-1289U 1289 – FC ViOn Zlaté Moravce / Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko k U 1257 a rozhodla, že ukladá DO – pokarhanie podľa čl. 11 a čl. 57/1b, 3 DP.
SFZ-DK-2014/2015-1288U 1288 – AS Trenčín / Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko k U 1256 a rozhodla, že ukladá DO – finančnú pokutu vo výške 800 € podľa čl. 12/6 a čl. 58/1a,b, 3 DP.
SFZ-DK-2014/2015-1287U 1287 – ŠK Slovan Bratislava / Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko k U 1255 a rozhodla, že ukladá DO – finančnú pokutu vo výške 1 000 € podľa čl. 12/6 a čl. 58/1a,b,g 3 DP.
SFZ-DK-2014/2015-1286U 1286 – FK DAC 1904 Dunajská Streda / Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko k U 1254 a rozhodla, že ukladá DO – finančnú pokutu vo výške 800 € podľa čl. 58/2b,g, 3 DP.
SFZ-DK-2014/2015-1285U 1285 – MFK Ružomberok / Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko k U 1253 a rozhodla, že ukladá DO – pokarhanie podľa čl. 11 a čl. 58/1b, 3 DP.
SFZ-DK-2014/2015-1284U 1284 – FK Dukla Banská Bystrica / Fortuna liga / - DK konštatuje, že klub sa v stanovenej lehote k U 1252 nevyjadril a rozhodla, že ukladá DO – finančnú pokutu vo výške 700 € podľa čl. 57/1b, 2 a čl. 58/2b, 3 DP.
SFZ-DK-2014/2015-1283U 1283 – AFC Nové Mesto nad Váhom / DOXXbet liga / - DK žiada klub o podrobné písomné stanovisko k nesplneniu povinnosti usporiadateľskej služby (použitie pyrotechniky v sektore hostí) v stretnutí 10. kola NČ DL medzi AFC Nové Mesto nad Váhom – FC Spartak
SFZ-DK-2014/2015-1282U 1282 – FC Spartak Trnava / DOXXbet liga / - DK žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky a vulgárne pokriky) v stretnutí 10. kola NČ DL medzi AFC Nové Mesto nad Váhom – FC Spartak Trnava, do 17.6.2015