Disciplinárna komisia

Členovia
František Lunák
Peter Vachan
Marián Vereš
Miroslav Jablonický
Jozef Škríba
Peter Reisz
Róbert Dadykin
Peter Mihál
Peter Potecký
Komisia neprijala v sezóne SFZ-DK-2020|2021-0354 žiadne rozhodnutia.