Rozhodnutia
SFZ-KD-2015/2016-0009V zmysle RS 2015/2016 - doúčtovanie rozdielu nákladov na delegované osoby za 5.kolo SP.
SFZ-KD-2015/2016-0008V zmysle RS 2015/2016 - doúčtovanie rozdielu nákladov na delegované osoby za 5.kolo SP.
SFZ-KD-2015/2016-0007V zmysle RS 2015/2016 - doúčtovanie rozdielu nákladov na delegované osoby za 5.kolo SP.
SFZ-KD-2015/2016-0006V zmysle RS 2015/2016 - doúčtovanie rozdielu nákladov na delegované osoby za 5.kolo SP.
SFZ-KD-2015/2016-0005V zmysle RS 2015/2016 - doúčtovanie rozdielu nákladov na delegované osoby za 5.kolo SP.
SFZ-KD-2015/2016-0004V zmysle RS 2015/2016 - doúčtovanie rozdielu nákladov na delegované osoby za 5.kolo SP.
SFZ-KD-2015/2016-0003V zmysle RS 2015/2016 - doúčtovanie rozdielu nákladov na delegované osoby za 5.kolo SP.
SFZ-KD-2015/2016-0002V zmysle RS 2015/2016 - doúčtovanie rozdielu nákladov na delegované osoby za 5.kolo SP.
SFZ-KD-2015/2016-0001V zmysle RS 2015/2016 - doúčtovanie rozdielu nákladov na delegované osoby za 5.kolo SP