03.09.2020, Anna Chmurová

ÚRADNÁ SPRÁVA PFZ, 3.9.2019

03.09.2020, Anna Chmurová
zo zasadnutia odborných komisií dňa 2.9.2020

1. SPRÁVA ŠTK:
- ŠTKopätovne upozorňuje kluby na dodržiavanie VŠETKÝCH opatrení v súvislosti s organizáciou stretnutí PFZ pre COVID - 19. Viac informácii v dokumente 👇⚽👇

[doc]Manuál stretnutí PFZ súťaží pre Covid 19.doc

- ŠTK upozorňuje kluby na dôsledné nahrávanie videozáznamov na futbalnet (začiatky polčasov, odchody, polčasy nahrávané v celku od vstupu na hraciu plochu po odchod do kabín) pod ďalšími disciplinárnymi následkami.

- ŠTK upozorňuje kluby, aby pri videozáznamoch nepúšťali hudbu ako podmaz.

- ŠTK oznamuje, že finále Pohára PFZ Štrba - Sp.Štvrtok sa uskutoční dňa 15.9.2020 o 18:00 hod. v NTC Poprad.

- ŠTK žiada družstvá prípraviek o nahlasovanie termínov turnajov U11

- ŠTK oznamuje organizáciu prípraviek U11:

Sp.Hanušovce 5.9 o 9:30 hod. Zraz účastníkov je o 9:00 hod. na ihrisku v Sp.Hanušovciach
Hôrka 12.9. o 10:30 hod. Zraz účastníkov je o 10:00 hod. na ihrisku v Hôrke
Bijacovce – 12.9. o 10:00 hod. Zraz účastníkov je o 9:30 hod. na ihrisku v Bijacovciach
Lúčivná 13.9.o 10:00 hod. Zraz účastníkov je o 9:30 hod. na ihrisku vo VIKARTOVCIACH

- ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie žiakov U15 8.kolo Sp.Bystré – L.Teplička 15.9. o 11:00 hod. – vzájomná dohoda – Sp.Bystré poplatok 5 €

- ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie dorastu U19 8.kolo Sp.Bystré – L.Teplička 15.9. o 13:15 hod. – vzájomná dohoda – Sp.Bystré poplatok 5 €

- ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie dorastu U19 6.kolo L.Teplička – Sp.Teplica 5.9. o 12:45 hod. – vzájomná dohoda – Sp.Teplica poplatok 5 + 5 €

- ŠTK upozorňuje FK Vrbov na používanie viest usporiadateľov.

2. SPRÁVA DK:
Vylúčenie po ČK:
- U 029  Tobias Korenko 1323919 (Švábovce 4.liga dorast U19) vylúčený za zakázanú hru (kopnutie súpera nadmernou silou) podľa čl. 45/1,2a DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 2 stretnutia od 31.08.2020 + 5€

- U 030 Marek Smolár 1335986 (L.Teplička 4.liga dorast U19) vylúčený za HNS (zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podrazením súpera pred PÚ) podľa čl. 46/1b,2a DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie od 31.08.2020 + 5€

- U 031 Peter Pavličko 1318669 (Sp.Bystré 4.liga dorast U19) vylúčený za HNS (telesné napadnutie na HP udretím súpera do tváre v prerušenej hre a opľutie súpera) podľa čl. 49/1b,2b a 47/1b,2b DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na časové obdobie 5 týždňov od 31.08.2020 do 5.10.2020 + 5€

- U 032 Marek Garan 1272140 (Batizovce 6.liga) vylúčený za HNS (zmarenie vyloženej gólovej príležitosti zakázanou hrou rukou pred PÚ) podľa čl. 46/1a,2a DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie od 31.08.2020 + 10€

- U 033 Štefan Labanc 1193587 (Dúbrava 8.liga) vylúčený za HNS (urážka R) podľa čl. 48/1b,2a DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 2 stretnutia od 31.08.2020 + 10€

- U 034 Jaroslav Hudáč 1244369 (Šuňava 6.liga) vylúčený za HNS (urážka R) podľa čl. 48/1b,2a DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 3 stretnutia od 31.08.2020 + 10€

- U 035 Gabriel Kiš 1355415 (V.Slavkov 6.liga) vylúčený za HNS (urážka R) podľa čl. 48/1b,2a DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 3 stretnutia od 31.08.2020 + 10€

- U 036 Ján Pompa 1361866 (Toporec 6.liga) vylúčený za HNS (telesné napadnutie na HP udretím súpera v prerušenej hre) podľa čl. 49/1b,2b DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na časové obdobie 3 týždňov od 31.08.2020 do 21.09.2020 + 10€

Vylúčenie po 2xŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu , podľa čl.37/3 DP na 1 súťažné stretnutie:

- U 037 Adam Polhoš 1433500 (Huncovce 3.liga žiaci U15) od 31.08.2020 + 5€

Disciplinárna sankcia po 5xŽK - nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie: - 038 Dávid Jakubčák 1269268 (Kravany-7.liga) - od 2.9.2020 + 10 €

3. SPRÁVA KR:
- KRupozorňuje R na dôsledné sledovanie dodržiavania VŠETKÝCH opatrení v súvislosti s COVID-19, ktoré sú uvedené v dokumente v časti ŠTK.

- KR berie na vedomie pochvalu od FK Bijacovce na výkon rozhodcov v stretnutí Hozelec – Bijacovce

- KR berie na vedomie pochvalu od FK Sp.Štvrtok na výkon rozhodcov v stretnutí Huncovce – Sp.Štvrtok

- KR na základe podnetu FK Batizovce vzhliadla videozáznam predmetnej situácie a konštatuje, že podnet je opodstatnený. KR na základe opodstatneného podnetu OFK Batizovce obmedzuje delegácie R Bjalončíkovi za nesprávne nariadený PK v stretnutí 6.ligy dospelých Toporec – Batizovce. Poplatok nebude klubu započítaný do mes.zbernej faktúry.

Chyby v zápisoch:
Skasko – nevyjadruje sa k zranenému hráčovi, Pavlovič, Bjalončík – nesprávne nahodený odtúpený hráč z hry, Vilman – neuvádza ČK priamo v kolónke ČK, ale v zázname rozhodcu

Prečítané: 429x