ÚRADNÉ SPRÁVY

ÚRADNÁ SPRÁVA PFZ, 17.9.2020

Anna Chmurová|Aktualizované 18. sep 2020 o 13:49

1. SPRÁVA ŠTK:
- ŠTKopätovne upozorňuje kluby na dodržiavanie VŠETKÝCH opatrení v súvislosti s organizáciou stretnutí PFZ pre COVID - 19. Všetci návštevníci podujatia musia mať počas celej doby trvania rúška na tvári (okrem trénera)

- ŠTK odstupuje DK FK Sp.Teplica pre nenahodenia videozáznamu zo stretnutia Sp.Teplica – Sp.Belá „B“.

- ŠTK odstupuje DK FK Sp.Hrhov pre opakované spôsobenie neskorých začiatkov stretnutí

- ŠTK oznamuje organizáciu prípraviek U11:
Švábovce– 19.9. o 10:00 hod. Zraz účastníkov je o 9:30 hod. na ihrisku vo Švábovciach
Štrba – 19.9. o 15:00 hod. Zraz účastníkov je o 14:30 hod. na ihrisku v Štrbe
Vlkovce - 26.9. o 9:30 hod. zraz účastníkov je o 9:00 hod. na ihrisku vo Vlkovciach

2. SPRÁVA DK:

Vylúčenie po ČK:

- U 048  Simon Kováč 1388399 (Sp.Štvrtok 3.liga žiaci U15) vylúčený za HNS (zmarenie vyloženej gólovej príležitosti kopnutím súpera pred PÚ) podľa čl. 46/1a,2a DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie od 14.09.2020 + 5€

- U 049 Erik Dragoš 1267948 (Kravany 7.liga) vylúčený za telesné napadnutie súpera (kopnutie súpera nadmernou silou v prerušenej hre) podľa čl. 49/1b,2b DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na časové obdobie 3 týždňov od 14.09.2020 do 05.10.2021 + 10€

Disciplinárna sankcia po 5xŽK - nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

- U 050 Tomáš Peňaz 1187623 (Hozelec 7.liga) – od 14.9.2020 + 10 €

- U 051 Peter Fajtl 1335654 (Sp.Bystré 4.liga dorast U19) – od 14.9.2020 + 5 €

Vylúčenie po 2xŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu , podľa čl.37/3 DP na 1 súťažné stretnutie :
- U 052 Pavol Bolcár  1215773 (Sp.Hanušovce 7.liga) od 14.09.2020 + 10€

- U 053 Ján Majerčák  1235940 (Lendak 7.liga) od 14.09.2020 + 10€

- U 054 Ján Knižka   1187116 (Vernár 7.liga) od 14.09.2020 + 10€

- U 055 Marek Vaverčák 1230672 (Slov.Ves 7.liga) od 14.09.2020 + 10€

- U 056 Michal Huličiar  1270410 (Šuňava 6.liga) od 14.09.2020 + 10€

- U 057 Samuel Jánoš  1434534 (Gr.Petrovce 4.liga dorast U19) od 16.09.2020 + 5€

Podmienečné upustenie od zvyšku DS:

- U 058 Hudáč Jaroslav 1244369 (Šuňava) – DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od zvyšku DS a rozhodla, že podľa čl.41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS/1stretnutie a určuje skúšobnú dobu do 16.12.2020 - + 10 €

Iné disciplinárne previnenie:

- U 059 - DK trestá FK Sp.Teplica fin. pokutou 30 € pre nenahodenie videozáznamu zo stretnutia Sp.Teplica – Sp.Belá „B“ – podľa čl. 8.14 a) + 10 €

- U 060 - DK trestá FK Sp.Hrhov fin. pokutou 10 € pre opakované zapríčinenie neskorých začiatkov stretnutí - čl.8.17 RS

- U 061 - DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 18.9.2020 (piatok) o 15:00 hod. aktérov stretnutia Bijacovce - Lendak: FK Bijacovce - kapitán Hockicko Dávid, vedúci Bodnár Vladimír, HÚ Kočiš Ľubomír, FK Lendak: kapitán Háber Martin, vedúci Háber Milan, rozhodcovia stretnutia: Melničuk Rudolf, Korub Branislav, Steiner Valter

- U 062– DK upozorňuje na neúhradené faktúry k 16.9.2020: Sp.Štvrtok, Toporec, Gr.Petrovce

Doplnenie ÚS DK zo zasadnutia dňa 18.9.2020:
- U 063 FK Bijacovce /7.liga/ - DK na základe šetrenia sťažnosti FK Lendak a vzhliadnutiu videozáznamu zo stretnutia Bijacovce - Lendak /HNS diváka p. Jána Šefčíka 1024325 a nedostatočnú usporiadateľskú službu/ podľa čl.12 DP ukladá DS – finančnú pokutu 150 €. Zároveň DK ukladá podľa čl.20/1,2 DP  FK Bijacovce - zákaz vstupu p. Jána Šefčíka 1024325 na všetky majstrovské stretnutia FK Bijacovce vo všetkých kategóriách na časové obdobie 1 roka – do 18.09.2021.
DK nariaďuje FK Bijacovce zabezpečiť počas všetkých majstrovských stretnutí vo všetkých vekových kategóriách zákaz vstupu divákov mimo ohradenú časť hracej plochy + poplatok  10€

- U 064 FK Lendak /7.liga/ - DK na základe vzhliadnutia videozáznamu zo stretnutia Bijacovce – Lendak /NS funkcionárov na lavička náhradníkov/ podľa čl.11 DP ukladá DP – pokarhanie + 10€

3. SPRÁVA KR:
- KR upozorňuje R na dôsledné sledovanie dodržiavania VŠETKÝCH opatrení v súvislosti s COVID-19, ktoré sú uvedené v dokumente v časti ŠTK.

- KR berie na vedomie pochvalu od FK Štrba na výkon rozhodcov v stretnutí Štrba – Šuňava

- KR berie na vedomie pochvalu od FK Hôrka na výkon rozhodcov v stretnutí Hôrka – Stráže

- KR berie na vedomie pochvalu od Gr.Petrovce na výkon rozhodcov v stretnutí Franková – Granč-Petrovce

- KR na základe podnetu FK Lendak vzhliadla videozáznam zo stretnutia Bijacovce – Lendak s konštatovaním, že podnet je opodstatnený v jednom bode:
1. R správne neuznal dosiahnutý neregulérny gól po dotyku od ruky. /Nový výklad pravidiel o zakázanej hre rukou./
2. KR nedokáže objektívne posúdiť nakoľko kamera nezachytáva pohyb D11
3. KR konštatuje, že PK bol nariadený nesprávne
KR na základe šetrenia sťažnosti FK Lendak pristupuje k obmedzeniu delegácie R Melničuka podľa vnútornej smernice KR PFZ.
Poplatok 40 € bude klubu započítaný do mesačnej zbernej faktúry.

Súvisiace články