15.10.2020, Anna Chmurová

ÚRADNÁ SPRÁVA PFZ, 15.10.2020

15.10.2020, Anna Chmurová
zo zasadnutia odborných komisií dňa 14.10.2020

1. SPRÁVA ŠTK:
- ŠTK vzhľadom na účinnosť nariadenia vlády SR a Ústredného krízového štábu od 13.10.2020 prerušuje všetky plánované stretnutia v jesennej časti súťažného ročníka 2020/2021 do odvolania. O prípadných termínoch odohrania týchto stretnutí rozhodne ŠTK na základe vývoja situácie v súvislosti s rizikom prenosu koronavírusu a na základe ďalších opatrení Ústredného krízového štábu SR.

2. SPRÁVA DK:
Vylúčenie po ČK:

- 095 Martin Richvalský 1374467 (Sp. Štvrtok 6.liga) vylúčený za HNS /použitie hanlivých slov voči súperovi/ podľa čl. 47/1a,2a DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie + 10 €

Vylúčenie po 2xŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu , podľa čl.37/3 DP na 1 súťažné stretnutie :
- U 096 Damián Adler 1252683 (Vlková 7.liga) od 12.10.2020 + 10€

Disciplinárna sankcia po 5 x ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

- U 097 Tomáš Cihoň 1192367 (Kravany 7.liga) – od 12.10.2020 + 10 €

Iné disciplinárne previnenie:

- U 098 Matej Bulava 1261447 /L.Teplička 6.liga/ - DK na základe podnetu KR /HNS počas stretnutia L.Teplička – Huncovce – úmyselné udretie hlavou do hlavy súpera nie zanedbateľnou silou v prerušenej hre/ podľa čl.49/1b,2b DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na časové obdobie 3 týždňov od 12.10.2020 do 2.11.2020 + 10€

- U 099 Ján Stupák 1317229 /Lendak 7.liga/ - DK na základe zápisu o stretnutí /HNS trénera – telesné napadnutie na HP – násilné vyrazenie zástavky z ruky AR/ čl.49/1e,2e DP ukladá DS - nepodmienečné pozastavenie výkonu športu a zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v súvislosti so súťažným stretnutím na 3 mesiace od 12.10.2020 /s prerušením do jarnej časti/ + 10€

- U 100 FK Lendak /7.liga/ - na základe zápisu o stretnutí /HNS trénera počas stretnutia Slov.Ves – Lendak/ podľa čl.49/1e,2e a čl.12 DP ukladá DS – finančnú pokutu 50€ + 10€

- U 101 FK Slovenská Ves - DK podľa čl.12 ukladá DS – finančnú pokutu 100 € za nerešpektovanie nariadení PFZ a RÚVZ týkajúceho sa dodržania počtu osôb na hromadnom podujatí počas stretnutia dospelých Slov.Ves – Lendak + 10 €

3. SPRÁVA KR:
 - KR na základe vlastných zistení a po vzhliadnutí videozáznamu zo stretnutia TJ  Tatran Liptovská Teplička - TJ Tatran Huncovce konštatuje, že v situácii zo 42.minúty došlo k HNS hráča D č.8 Matej Bulava,  ktorý v PRERUŠENEJ HRE ÚMYSELNE udrel hlavou do hlavy súpera nie zanedbateľnou silou. Prípad odstupuje na riešenie DK. KR na základe vyššie uvedeného obmedzuje delegácie R stretnutia Liptovská Teplička – Huncovce.

- KR na základe nedostatkov v stretnutí a nedostatkov v zápise o stretnutí Slov.Ves – Lendak obmedzuje delegácie R tohto stretnutia

- KR berie na vedomie pochvalu od FK Hozelec na výkon rozhodcov v stretnutí Hozelec – Vernár

- KR berie na vedomie pochvalu od FK Bijacovce na výkon rozhodcov v stretnutí Bijacovce - Vlková

- KR berie na vedomie pochvalu od FK V.Slavkov na výkon rozhodcov v stretnutí V.Slavkov – Batizovce

- KR berie na vedomie pochvalu od FK Slov.Ves na výkon rozhodcu v stretnutí Sloov. Ves-Lendak

- KR berie na vedomie pochvalu od FK Toporec na výkon rozhodcov v stretnutí Toporec – Sp.Štiavnik

Prečítané: 416x