Komisia rozhodcov
PP-KR-2020/2021-0014
Nenastúpenie - náhrada delegovanej osoby
Náhrada delegovanej osoby v stretnutí V.Lomnica - Sp.Bystré - nespôsobilá HP - 12 €
Rozhodnutie: PP-KR-2020/2021-0014
Dátum zaevidovania: 28.09.2020 13:30
Dátum vyriešenia: 28.09.2020 13:31
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
12 EUR 28.09.2020 13:31