Komisia rozhodcov
PP-KR-2020/2021-0012
Pochvala na výkon R - Štrba
- KR berie na vedomie pochvalu od FK Štrba na výkon rozhodcov v stretnutí Sp. Štvrtok - Štrba
Rozhodnutie: PP-KR-2020/2021-0012
Klub: ŠK Štrba
Dátum zaevidovania: 24.09.2020 13:50
Dátum vyriešenia: 24.09.2020 13:50
Stav: Vyriešené