Komisia rozhodcov
PP-KR-2020/2021-0011
Sťažnosť FK Slov.Ves
- KR na základe podnetu FK Slovenská Ves vzhliadla videozáznam zo stretnutia Vlkovce – Slov. Ves s konštatovaním, že podnet NIE je opodstatnený ani v jednom z troch bodov sťažnosti. Rozhodca postupoval vo všetkých troch situáciách správne. KR ďalej upozorňuje zástupcov FK Slovenská Ves na dodržiavanie čl. 56/d) SP. Poplatok 40 € bude klubu Slov.Ves započítaný do mesačnej zbernej faktúry.
Rozhodnutie: PP-KR-2020/2021-0011
Klub: ŠK 06 Slovenská Ves
Dátum zaevidovania: 24.09.2020 13:49
Dátum vyriešenia: 24.09.2020 13:49
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
40 EUR 24.09.2020 13:49