Komisia rozhodcov
PP-KR-2020/2021-0010
Sťažnosť FK Lendak
- KR na základe podnetu FK Lendak vzhliadla videozáznam zo stretnutia Bijacovce – Lendak s konštatovaním, že podnet je opodstatnený v jednom bode: 1. R správne neuznal dosiahnutý neregulérny gól po dotyku od ruky. /Nový výklad pravidiel o zakázanej hre rukou./ 2. KR nedokáže objektívne posúdiť nakoľko kamera nezachytáva pohyb D11 3. KR konštatuje, že PK bol nariadený nesprávne Poplatok 40 € bude klubu započítaný do mesačnej zbernej faktúry.
Rozhodnutie: PP-KR-2020/2021-0010
Klub: FK LENDAK
Dátum zaevidovania: 17.09.2020 10:15
Dátum vyriešenia: 17.09.2020 10:15
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
40 EUR 17.09.2020 10:15