Komisia rozhodcov
PP-KR-2020/2021-0008
Pochvala na výkon R - Bijacovce
- KR berie na vedomie pochvalu od FK Bijacovce na výkon rozhodcov v stretnutí Hozelec – Bijacovce
Rozhodnutie: PP-KR-2020/2021-0008
Klub: FK Bijacovce
Dátum zaevidovania: 04.09.2020 13:23
Dátum vyriešenia: 04.09.2020 13:23
Stav: Vyriešené