Komisia rozhodcov
PP-KR-2020/2021-0007
Sťažnosť na výkon R Batizovce
- KR na základe podnetu FK Batizovce vzhliadla videozáznam predmetnej situácie a konštatuje, že podnet je opodstatnený. KR na základe opodstatneného podnetu OFK Batizovce obmedzuje delegácie R Bjalončíkovi za nesprávne nariadený PK v stretnutí 6.ligy dospelých Toporec – Batizovce. Poplatok nebude klubu započítaný do mes.zbernej faktúry.
Rozhodnutie: PP-KR-2020/2021-0007
Klub: OFK Batizovce
Dátum zaevidovania: 04.09.2020 13:21
Dátum vyriešenia: 04.09.2020 13:22
Stav: Vyriešené