Komisia rozhodcov
PP-KR-2020/2021-0006
Pochvala na výkon R - Sp.Štvrtok
- KR berie na vedomie pochvalu od FK Sp.Štvrtok na výkon rozhodcov v stretnutí Huncovce – Sp.Štvrtok
Rozhodnutie: PP-KR-2020/2021-0006
Klub: OŠK Spišský Štvrtok
Dátum zaevidovania: 04.09.2020 13:21
Dátum vyriešenia: 04.09.2020 13:21
Stav: Vyriešené