Komisia rozhodcov
PP-KR-2020/2021-0003
Pochvala na výkon R - Vlková
- KR berie na vedomie pochvalu od FK Vlková na výkon rozhodcov v stretnutí 7.ligy Vlková – Hozelec
Rozhodnutie: PP-KR-2020/2021-0003
Klub: FO Vlková
Dátum zaevidovania: 20.08.2020 10:47
Dátum vyriešenia: 20.08.2020 10:47
Stav: Vyriešené