Komisia rozhodcov
Členovia
Milan Šoltys
Peter Kočiš
Lukáš Dzivjak
Ján Michna
Roman Poracký
Tajomníci
Rozhodnutia
PP-KR-2019/2020-0019Pochvala na výkon R - Hozelec
PP-KR-2019/2020-0018Pochvala na výkon R - Lendak
PP-KR-2019/2020-0017Vrátenie financií za neúčasť rozhodcu na stretnutí
PP-KR-2019/2020-0016Nenastúpenie - náhrada delegovanej osoby
PP-KR-2019/2020-0015Nenastúpenie súpera - náhrada delegovanej osoby
PP-KR-2019/2020-0014Pochvala na výkon R - Toporec
PP-KR-2019/2020-0013Predvolanie na KR
PP-KR-2019/2020-0012Pochvala na výkon R - Štrba
PP-KR-2019/2020-0011Pochvala na výkon R - Stráže
PP-KR-2019/2020-0010Pochvala na výkon R - Bijacovce
PP-KR-2019/2020-0009Sťažnosť FK Sp.Teplica na výkon rozhodcu
PP-KR-2019/2020-0008Sťažnosť FK Sp.Hrhov
PP-KR-2019/2020-0007Pochvala na výkon R - Sp.Belá B
PP-KR-2019/2020-0006Pochvala na výkon R - Vlkovce
PP-KR-2019/2020-0005Sťažnosť na výkon rozhodcu
PP-KR-2019/2020-0004Pochvala na výkon R - Kravany
PP-KR-2019/2020-0003Pochvala na výkon R - Hozelec
PP-KR-2019/2020-0002Vetácia FK Vrbov
PP-KR-2019/2020-0001Vetácia Sp.Belá