Komisia rozhodcov
Členovia
Milan Šoltys
Peter Kočiš
Lukáš Dzivjak
Ján Michna
Roman Poracký
Tajomníci
Rozhodnutia
PP-KR-2018/2019-0027Nenastúpenie - odmena delegovanej osoby
PP-KR-2018/2019-0026Nenastúpenie - odmena delegovanej osoby
PP-KR-2018/2019-0025Pochvala na výkon R - Slov.Ves
PP-KR-2018/2019-0024Podnet na KR - Sp.Hrhov
PP-KR-2018/2019-0023Pochvala na výkon R
PP-KR-2018/2019-0022Nenastúpenie - odmena delegovaných osôb
PP-KR-2018/2019-0021Pochvala na výkon R
PP-KR-2018/2019-0020Vetácia Výborná
PP-KR-2018/2019-0019Pochvala na výkon R
PP-KR-2018/2019-0018Nenastúpenia - odmeny delegovaných osôb
PP-KR-2018/2019-0017Pochvala na výkon R
PP-KR-2018/2019-0016Pochvala na výkon R
PP-KR-2018/2019-0015Podnet Rakúsy
PP-KR-2018/2019-0014Pochvala na výkon R
PP-KR-2018/2019-0013Pochvala na výkon R
PP-KR-2018/2019-0012Pochvala na výkon R
PP-KR-2018/2019-0011Podnet Matiašovce
PP-KR-2018/2019-0010Podnet na KR od FK L.Teplička
PP-KR-2018/2019-0009Pochvala na výkon R
PP-KR-2018/2019-0008Nenastúpenia - odmeny delegovaných osôb
PP-KR-2018/2019-0007Pochvala na výkon R
PP-KR-2018/2019-0006Priestupok Matucha Rastislav - videozáznam
PP-KR-2018/2019-0005Pochvala na výkon R
PP-KR-2018/2019-0004DK U028 Batizovce
PP-KR-2018/2019-0003Vetácia Bijacovce
PP-KR-2018/2019-0002Vetácia Sp.Hrhov
PP-KR-2018/2019-0001Vetácia FO Výborná