Komisia rozhodcov
Členovia
Milan Šoltys
Peter Kočiš
Lukáš Dzivjak
Ján Michna
Roman Poracký
Tajomníci
Rozhodnutia
PP-KR-2015/2016-0018Pochvala na výkon R
PP-KR-2015/2016-0017Žiadosť FO Výborná
PP-KR-2015/2016-0016Námietka na výkon R Sp.Štvrtok - Vrbov
PP-KR-2015/2016-0015Námietka na výkon R Sp.Teplica - Sp.JHanušovce
PP-KR-2015/2016-0014Pochvala na výkon R - Vernár - Ohalek
PP-KR-2015/2016-0013Sťažnosť na výkon R Gánovce
PP-KR-2015/2016-0012Sťažnosť na výkon R Vikartovce
PP-KR-2015/2016-0011ÚS KR 27.8.2015 - dodatok
PP-KR-2015/2016-0010Bijacovce - Jánovce - nedohraté stretnutie
PP-KR-2015/2016-0009Sťažnosť na výkon R Sp.Hrhov
PP-KR-2015/2016-0008Pochvala na výkon R Toporec
PP-KR-2015/2016-0007Sťažnosť na výkon R Gánovce
PP-KR-2015/2016-0006Sťažnosť na výkon R Vernár - Vrbov - Vernár
PP-KR-2015/2016-0005ÚS KR 20.8.2015
PP-KR-2015/2016-0004Správa KR 13.8.2015
PP-KR-2015/2016-0003Chyby + ospravedlnenia R
PP-KR-2015/2016-0002Pochvala na výkon R
PP-KR-2015/2016-0001Náhradný seminár R