Komisia rozhodcov
Členovia
Milan Šoltys
Peter Kočiš
Lukáš Dzivjak
Ján Michna
Roman Poracký
Tajomníci
Rozhodnutia
PP-KR-2013/2014-0003Vetácia L.Teplička
PP-KR-2013/2014-0002Vetácia Sp.Štiavnik
PP-KR-2013/2014-0001Sťažnosť na výkon R Vrbov