Odvolacia komisia
PP-OK-2020/2021-0001
Žiadosť o upustenie zvyšku trestu Szucs Samuel
Podmienečné upustenie od zvyšku DS - U 019 Szucs Samuel 1217867 (V.Slavkov) – DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku DS a rozhodla, že podľa čl. 41/1 DP žiadosť zamieta + poplatok 10 €
Rozhodnutie: PP-OK-2020/2021-0001
Dátum zaevidovania: 20.08.2020 10:44
Dátum vyriešenia: 20.08.2020 10:45
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Samuel Szucs 10 EUR 20.08.2020 10:45