Disciplinárna komisia
PP-DK-2020/2021-0023
ÚS DK - 15.10.2020
Vylúčenie po ČK: - 095 Martin Richvalský 1374467 (Sp. Štvrtok 6.liga) vylúčený za HNS /použitie hanlivých slov voči súperovi/ podľa čl. 47/1a,2a DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie + 10 € Vylúčenie po 2xŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu , podľa čl.37/3 DP na 1 súťažné stretnutie : - U 096 Damián Adler 1252683 (Vlková 7.liga) od 12.10.2020 + 10€ Disciplinárna sankcia po 5 x ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie: - U 097 Tomáš Cihoň 1192367 (Kravany 7.liga) – od 12.10.2020 + 10 € Iné disciplinárne previnenie: - U 098 Matej Bulava 1261447 /L.Teplička 6.liga/ - DK na základe podnetu KR /HNS počas stretnutia L.Teplička – Huncovce – úmyselné udretie hlavou do hlavy súpera nie zanedbateľnou silou v prerušenej hre/ podľa čl.49/1b,2b DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na časové obdobie 3 týždňov od 12.10.2020 do 2.11.2020 + 10€ - U 099 Ján Stupák 1317229 /Lendak 7.liga/ - DK na základe zápisu o stretnutí /HNS trénera – telesné napadnutie na HP – násilné vyrazenie zástavky z ruky AR/ čl.49/1e,2e DP ukladá DS - nepodmienečné pozastavenie výkonu športu a zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v súvislosti so súťažným stretnutím na 3 mesiace od 12.10.2020 /s prerušením do jarnej časti/ + 10€ - U 100 FK Lendak /7.liga/ - na základe zápisu o stretnutí /HNS trénera počas stretnutia Slov.Ves – Lendak/ podľa čl.49/1e,2e a čl.12 DP ukladá DS – finančnú pokutu 50€ + 10€ - U 101 FK Slovenská Ves - DK podľa čl.12 ukladá DS – finančnú pokutu 100 € za nerešpektovanie nariadení PFZ a RÚVZ týkajúceho sa dodržania počtu osôb na hromadnom podujatí počas stretnutia dospelých Slov.Ves – Lendak + 10 €
Rozhodnutie: PP-DK-2020/2021-0023
Dátum zaevidovania: 15.10.2020 10:09
Dátum vyriešenia: 15.10.2020 10:29
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Martin Richvalský 10 EUR 15.10.2020 10:11
Damián Adler 10 EUR 15.10.2020 10:15
Tomáš Cihoň 10 EUR 15.10.2020 10:18
Matej Bulava 10 EUR 15.10.2020 10:20
Ján Stupák 10 EUR 15.10.2020 10:22
10 EUR 15.10.2020 10:25
10 EUR 15.10.2020 10:29
POKUTY